Novost 02.11.2021
Trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama ne predstavlja veću ugrozu za ljudski život
Image
ETM 2021

Zagreb, 2. studenoga Povećana koncentracija lebdećih čestica (PM10, PM2,5) u zraku kojoj smo svjedočili posljednja tri dana u gradu Zagrebu rezultat je nepovoljnih vremenskih uvjeta (prvenstveno magla) i uobičajena je pojava tijekom zimskih mjeseci. Radi se o trenutnom onečišćenju zraka koje ne bi trebalo imati utjecaj na zdravlje građana, ali kao i uvijek Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdaje preporuke građanima, posebice najosjetljivijim skupinama, koje su dostupne ovdje.

„Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (magla), koji uzrokuju stvaranje tzv. "kape" nad gradom i time nemogućnost prozračivanja, a i početka sezone grijanja, svjedočimo trenutno lošoj kvaliteti zraka u gradu s obzirom na lebdeće čestice PM10 i PM2,5. Treba napomenuti kako se kvaliteta zraka ocjenjuje na godišnjoj razini, a ne na temelju trenutnog onečišćenja. Tako je npr. za lebdeće čestice PM10 dozvoljeno 35 dana u godini prekoračenje granične vrijednosti“, objasnio je Marko Marić, dipl. ing. el., voditelj Laboratorija za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Stručnjaci Zavoda napominju kako će se poboljšanjem vremenskih uvjeta poboljšati i kvaliteta zraka, ali napominju da i dalje možemo očekivati povremena povećanja koncentracije lebdećih čestica u zraku s obzirom na to da smo u sezoni grijanja. U tom smislu, značajnu ulogu u onečišćenju zraka lebdećim česticama imaju kućna ložišta i promet, što je uobičajeno za hladnijeg vremena.

Sveobuhvatan i trenutan uvid u rezultate praćenja kvalitete zraka, ali i ostale okolišne čimbenike, građani mogu pratiti na internetskog stranici Zavoda u okviru projekta Ekološke karte Grada Zagreba: https://ekokartazagreb.stampar.hr/.

Projekt Ekološka karta Grada Zagreba objedinjuje postojeće podatke o stanju okoliša, odnosno stupnju onečišćenja tla, vode i zraka, te ih nadograđuje dodatnim relevantnim podacima koji služe nadležnim Gradskim uredima, kao jednostavan i funkcionalan alat u procesu planiranja, izgradnje i korištenja zemljišta na području Grada Zagreba.