Novost 19.02.2024
Suradnja s djelatnicima Učeničkih domova Grada Zagreba kroz edukaciju o prehrani i tjelesnoj aktivnosti
Image
Učenički dom_2

Služba za javno zdravstvo NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ započela je suradnju sa zdravstvenim voditeljicama/ljima Učeničkih domova Grada Zagreba održavši prvu radionicu u Učeničkom domu Tin Ujević. Tema radionice i edukacije bilo je upoznavanje s novim dostignućima znanosti u prehrani te važnosti i preporukama zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti. Upravo su zdravstvene voditeljice te koje će prenositi svoja novostečena znanja djeci i mladima u učeničkim domovima. Suradnja se nastavlja i u drugim učeničkim domovima Grada Zagreba kroz radionice vezane uz prehranu i tjelesnu aktivnost, kao najvažnije okolišne rizične čimbenike za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Tako je već u najavi i sljedeći, Učenički dom Dora Pejačević gdje će se također odvijati edukacija, promocija tanjura pravilne prehrane, određivanje sastava tijela te preporuke zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti za sve djelatnike toga doma.


Služba za javno zdravstvo

Image
Učenički dom_1
Image
Učenički dom_2
Image
Učenički dom_3
Image
Učenički dom_4
Image
Učenički dom_5