Novost 12.04.2024
Savjetovalište za debljinu i poremećaje prehrane školske djece i studenata
Image
Savjetovalište za debljinu za mlade
Program Savjetovalište za debljinu i poremećaje prehrane školske djece i studenata se provodi na lokaciji Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 62a svaku drugu srijedu (parnim datumima) od 12.00 do 16.00 sati.

U suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Centra za zdravlje mladih Doma zdravlja Zagreb – Istok provodi se Program Savjetovalište za debljinu i poremećaje prehrane školske djece i studenata.

U sklopu Savjetovališta provode se individualna liječnička, nutricionistička i kineziološka savjetovanja gdje korisnici mogu dobiti detaljne upute o pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti te dugoročno održivom zdravom načinu života. Također, u sklopu Savjetovališta roditelji i djeca imaju mogućnost sudjelovati u edukativnim radionicama o tjelesnoj aktivnosti.

Usluge Savjetovališta u cijelosti financira Grad Zagreb te su u potpunosti besplatne, bez uputnice, uz prethodno naručivanje. Program se provodi na lokaciji Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 62a svaku drugu srijedu (parnim datumima) od 12.00 do 16.00 sati.

Prijave za individualno savjetovanje primaju se emailom na adresam: savjet-mladi@stampar.hr ili info@czm.hrZa edukativne radionice o tjelesnoj aktivnosti prijaviti se može emailom na adrese: jelena.cvrljak@stampar.hr ili hrvoje.radasevic@stampar.hr.

U sklopu Programa izrađen je i promotivni letak u kojem se nalaze detaljne informacije.


Pripremili: mr. sc. Hrvoje Radašević, prof. i Jelena Čvrljak, mag. cin., Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo

Letak Savjetovalište za debljinu i poremećaje prehrane školske djece i studenata