Novost 27.06.2024
Požar u Servisno-operativnom centru (SOC) na Jakuševcu: rezultati mjerenja kvalitete zraka
Image
Obavijest HEO

Noćas je izbio požar u Servisno-operativnom centru (SOC) na Jakuševcu. NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ proveo je mjerenja kvalitete zraka te dostavljamo rezultate istih.

Na samom zgarištu, prijenosni GC-MS uređaj (Torion) u izmjerenom uzorku zraka identificirao je prisutnost spojeva iz grupe aromatskih ugljikovodika (spojevi slični Benzenu, Stirenu, 1,2,4 Trimethilbenzenu, M-Cresolu, Xylenu, Ethilbenzenu, Naphtalenu) što je očekivano kod gorenja ove vrste otpada.

Na najbližoj naseljenoj lokaciji, naselje Mičevec, u smjeru u kojem se kretao vjetar, GC-MS uređaj (Torion) nije utvrdio nikakva slaganja s bazom podataka, što znači da nisu detektirani opasni spojevi u zraku.

Tijekom noći, mjerne postaje državne mreže za praćenje kakvoće zraka nisu zabilježile nikakva odstupanja u mjerenjima niti prelazak graničnih vrijednosti za mjerene parametre. Kod ovog, kao i kod drugih požara, mogle su se očekivati povišene koncentracije PM10 i PM2,5 čestica, ali kontinuirana mjerenja ovih parametara na mjernim postajama nisu pokazala odstupanja.


NZZJZ "Dr. Andrija Štampar"