Novost 01.07.2022
Na poziv ZZJZ Sisačko - moslavačke županije stručnjaci Zavoda izvršili ispitivanje zraka na požarištu
Image
Sisak_požar_4

Na poziv Zavoda za javno zdravstvo Sisačko – moslovačke županije djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. san. ing. i Marko Marić, dip. ing. el. izvršili su ispitivanje kemijskih spojeva u zraku nastalih kao produkt gorenja zbog požara na odlagalištu otpada u naselju Novo Pračno, koji je izbio 26.06.2022. oko 17.00 sati. 
Uzorkovanje i analiza kemijskih spojeva u zraku izvršena je na licu mjesta korištenjem suvremene opreme Torion T9 prijenosnog GC/MS koji je idealan za brzi pregled kemikalija, uključujući hlapive i poluhlapive tvari u zraku (VOC/SVOC), eksplozivne i ostale opasne tvari. 
Također, izvršena su i mjerenja koncentracija kemijskih štetnosti pomoću Dräger CMS analizatora s čipovima. Svaki čip sadrži kapilare ispunjene reagensom specifičnim za određenu tvar, a analizator vrši mjerenja optoelektronski. 
Terenska kemijska analiza pomoću Torion T9 prijenosnog GC/MS analizatora nije pokazala prisutnost hlapivih i poluhlapivih tvari (VOC/SVOC), eksplozivnih i ostalih opasnih tvari u zraku. 
Koncentracije ugljikovog monoksida i ugljikovog dioksida bile su znatno niže od granične vrijednosti izloženosti (GVI) i kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (KGVI), a koncentracije dušikovog dioksida, dušikovih oksida, sumporovog dioksida, stirena i etilen oksida bile su niže od granice detekcije instrumenta. 
Uvidom u prikupljene javno dostupne podatke sa web stranica DHMZ-a, a koji se odnose na mjernu postaju SISAK-1, državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka, nisu zabilježene neuobičajene koncentracije ispitivanih parametra na navedenoj postaji.
S obzirom na mjerene kemijske štetnosti zaključili su da nema opasnosti po zdravlje izloženog stanovništva.

Image
Sisak_požar_1
Image
Sisak_požar_2
Image
Sisak_požar_3
Image
Sisak_požar_4