Novost 29.09.2023
Međunarodni dan starijih osoba, 1. listopada 2023.
Image
Međunarodni dan starijih

Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) usvojila je prije 75 godina Opću deklaraciju o ljudskim pravima koju su napisali predstavnici iz cijelog svijeta kako bi temeljna ljudska prava bila sveobuhvatno zaštićena. Međutim, sistemske i strukturne prepreke u kontekstu životnog standarda, rada ili pristupa resursima i uslugama nerijetko su prisutne zbog nedovoljnog financiranja i nedostatka dostupnosti te diskriminirajućih stavova prema osobama starije dobi.

Dobna diskriminacija u institucijama, praksama i stavovima i nadalje je prisutna, na što upućuju rezultati Četvrtog pregleda i ocjene Madridskoga međunarodnog akcijskog plana o starenju (engl. Fourth Review and Appraisal of the Madrid International Plan of Action on Ageing). Poznato je kako dobna diskriminacija može dovesti do zlostavljanja, zanemarivanja ili ozbiljnih zdravstvenih posljedica za starije osobe. Zbog toga je nužno potrebno usvojiti i implementirati intervencije za sprječavanje dobne diskriminacije s holističkim pristupom ljudskim pravima starijih osoba koji je šire održiv u međunarodnim okvirima.

Tema 33. obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba zato nosi naslov: Ispunjavanje obećanja opće deklaracije o ljudskim pravima za starije osobe: kroz generacije (engl. Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations). U središtu pozornosti je poštovanje prava starijih osoba te razvijanje međugeneracijske solidarnosti, što je važno u ispunjavanju obećanja Deklaracije za sve ljude.

Ciljevi Međunarodnog dana starijih osoba (engl. United Nations International Day of Older Persons) u 2023. godini:

  • stvoriti obveze među svim dionicima za unaprjeđivanje zaštite ljudskih prava starijih osoba diljem svijeta za sadašnje i buduće generacije te povećati globalno znanje o Općoj deklaraciji o ljudskim pravima;

  • učiti i dijeliti znanje iz međugeneracijskih modela za zaštitu ljudskih prava u različitim dijelovima svijeta;

  • u svrhu boljeg integriranja pristupa ljudskim pravima koji se temelji na životnom vijeku pozvati sve vlade i tijela UN-a da preispitaju svoje trenutne prakse u osiguranju aktivnog i smislenog sudjelovanja svih dionika, uključujući nacionalne institucije za ljudska prava, civilno društvo i starije osobe u zajedničkom radu na jačanju međugeneracijskog partnerstva i generacijske solidarnosti.

Više:

2023 UNIDOP On "Fulfilling The Promises Of The Universal Declaration Of Human Rights For Older Persons: Across Generations", United Nations, Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion, (https://social.desa.un.org/issues/ageing/events/2023unidop, accessed September 2023)

International day of older persons 1 October 2023 Theme: Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Older Persons: Across Generations, United Nations,(https://www.un.org/en/observances/older-persons-day, accessed September 2023)


Pripremila: Služba za javnozdravstvenu gerontologiju – Referentni centar ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba