Novost 15.05.2024
Međunarodni dan obitelji: Obitelji i klimatske promjene
Image
Međunarodni dan obitelji

Prema odluci Ujedinjenih naroda Međunarodni dan obitelji tradicionalno se obilježava svake godine 15. svibnja radi promicanja svijesti o pitanjima koja se odnose na obitelj i povećanja znanja o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima koji utječu na obitelji diljem svijeta.  Cilj obilježavanje je podsjetiti sve nas kako je obitelj temelj današnjeg društva, da se iz obitelji i obiteljskog okruženja stvaraju ljudi sa svojim karakterom, stavovima, vjerovanjima, koji grade budući svijet. U današnje vrijeme, gdje obitelj vrlo često nema ni vremena ni uvjeta da se razvija u zajedništvu i toleranciji, neophodno je osvijestiti koliko je obitelj važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, djedovi, srodnici - svi su oni važni u razvoju osobnosti pojedinca. Postoje različite vrste obitelji, ali jedno je sigurno – obitelj je zajednica ljudi koji se međusobno vole, slušaju, podržavaju i pomažu si, bez obzira na to jesu li krvni srodnici ili ne. U obitelji svaki član ima svoje mjesto i u njoj je važno zajedništvo i međusobna podrška. Što imamo kvalitetniju, tolerantniju i povezaniju obitelj, veće su šanse da ćemo odgojiti i kvalitetnije, tolerantnije i povezanije društvo. No, bez obzira na sve definicije svijeta, u konačnici obitelj zapravo definiramo mi sami.

Klimatske promjene i obitelj

Ove godine obilježava se 30. obljetnica Međunarodne godine obitelji uz vodeću temu koja se fokusira upravo na utjecaj klimatskih promjena na obitelji jer su klimatske promjene povećale razinu neizvjesnosti oko naše budućnosti. Od ekstremnih vremenski promjena kojima svakodnevno svjedočimo, a značajno utječu na proizvodnju hrane, do porasta razine mora povećavajući rizik od katastrofalnih poplava, prisilnog raseljavanja stanovništva i gubitka sredstava za život, povećanog zagađenja – sve to negativno utječe na zdravlje i dobrobit obitelji.

Za smislenu i učinkovitu akciju ključno je osnaživanje obitelji kroz obrazovanje i kontinuiranu edukaciju, promjenu potrošačkih navika i zagovaranje, usvajanje održivih navika i osviještenost o važnosti utjecaja klime. Počevši od ranog djetinjstva usvajanje znanja o integraciji načela kružnog gospodarstva u obrazovanju može pomoći u izgradnji održivog ekonomskog modela koji se temelji na smanjenju otpada i regeneraciji prirodnih resursa. Obiteljske politike glavni su oslonac nacionalnih javnih politika i najznačajnije sredstvo kojim vlade mogu utjecati na životni standard nadolazećih generacija. Kao dio postizanja globalnih ambicija ciljeva održivog razvoja (SDG), obiteljske politike igraju važnu ulogu u ispunjavanju ciljeva u okviru mnogih ciljeva. Međunarodni dan obitelji 2024. ima za cilj podići svijest o tome kako klimatske promjene utječu na obitelji i ulogu koju obitelji može imati u klimatskim akcijama. Kroz obiteljske i društvene inicijative, možemo poticati klimatske akcije obrazovanjem, pristupom informacijama, obukom i sudjelovanjem u zajednici. Održat će se prezentacije o rezultatima velikih regionalnih pripremnih aktivnosti za IYF+30, inicijative civilnog društva, preporuke o obiteljskim politikama za klimatske akcije i interaktivnu raspravu. Uz predstavljanje publikacija: “Klimatske promjene i obitelji” i “Dom, obitelj i klimatske promjene”.

Uloga obitelji posebno je važna i u kontekstu zdravlja pojedinca, jer obitelj predstavlja prvo i najvažnije mjesto na kojem susrećemo i usvajamo svoje životne navike te je, kao takva, važna u promicanju zdravog načina života i prevenciji bolesti. Obiteljska blizina, podrška, komunikacija i uzajamno prihvaćanje također su i zaštitni čimbenik te je višestruko potvrđeno njihovo pozitivno djelovanje u prevenciji svih vrsta kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i mentalne bolesti. Međunarodni dan obitelji predstavlja simbol srca koje se proteže prema gore i čini krov kuće. Srce je uklesano u zeleni krug naglašavajući kako je obitelj središte društva i osigurava stabilno prebivalište za podršku ljudima svih dobi. Tijekom godina ovaj je praznik inspirirao različite zemlje da kreiraju vlastite simbole za obiteljski dan i podupiru događaje na razini zajednice koji skreću pozornost na pitanja koja se tiču obitelji u moderno doba. Stoga se zaštiti, očuvanju i razvoju obitelji na svim funkcionalnim razinama – zdravstvenoj, društvenoj i ekonomskoj – treba posvetiti posebna pažnja, kako bi se smanjili i prevladali efekti trenutne i svake druge krize na obitelj, koju Deklaracija o ljudskim pravima UN-a naglašava i definira kao “prirodnu i temeljnu društvenu jedinicu koja ima pravo na zaštitu društva i države“.


Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo