Vodič - 14 uputa za aktivno zdravo produktivno starenje, hrvatski model