Uzorak urina umjesto brisa uretre na spolno prenosive bolesti i uzorka ejakulata