zdrava hrana

EU bira sigurnu hranu
85. Međunarodni Zeleni tjedan (Internationale Grüne Woche), Berlin 2020.
Događanje17.01.2020.
Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sudjelovao na 85.