biciklizam

Bicikliranje – aktivnost koja pozitivno utječe na mentalno i fizičko zdravlje
Događanje16.07.2020.
Aktualna kriza izazvana epidemijom koronavirusa, kao i zahtjev za ograničenjem fizičkih kontakata značajno su promijenili načine kretanja građana. Sve više ljudi vozi romobile, bicikle ili pješači.