Novost 02.02.2022
Održan jednodnevni seminar iz područja gerontologije
Oznake: 
Image
gerontologija

U okviru projekta Aktivni i nakon 65-e!, 28. siječnja 2022. godine, održan je seminar izobrazbe pod nazivom "Jednodnevni seminar iz područja gerontologije".

Radionicu su organizirali nositelj projekta Općina Radoboj i projektni partneri Centar za socijalnu skrb Krapina, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i Muzej Radboa Radoboj.

Seminar su predstavili predavači sa sljedećim Programskim temama:

  • Desetljeće zdravog starenja 2021.-2030. (Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.),

  • Pravilna prehrana osoba starije životne dobi (Manuela Maltarić, mag. nutr.),

  • Usamljenost u starijoj životnoj dobi (Maja Miloš, mag. soc., univ. mag. sanit. publ.),

  • Primjena programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom u domovima za starije osobe (Dalma Sajko, dipl. med. techn.),

  • Analiza strukture korisnika domova za starije prema kategorijskom postupniku četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege (Karmen Arnaut, mag. med. techn.),

  • Epidemija Covid- 19 u osoba starije životne dobi (Tanja Ćorić, dr. med.).

Projekt Aktivni i nakon 65-e! obuhvaća niz besplatnih aktivnosti namijenjenih osobama s navršenih 65 godina i više, koje imaju prebivalište na području Općine Radoboj. Kroz planirane aktivnosti projekta, mještani imaju mogućnost sudjelovanja u mnogim zanimljivim radionicama čime im se pruža jedinstvena prilika da sudjeluju u društvenom i kulturnom životu zajednice, nauče nešto novo i obogate svoje slobodno vrijeme. Ova radionica, namijenjena provoditeljima aktivnosti projekta, imala je za cilj prikazati jedne od glavnih tema koje se tiču unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi, a koje mogu izravno utjecati na njihovu dobrobit.