Edukacije i radionice
27.10.2020
Uspješno održane Javnozdravstvene akcije „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ u Novom Jelkovcu i Kozari boku
Oznake: 
Image
„Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“
Vrijeme održavanja:
-

U sklopu programa „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ uspješno su održane dvije Javnozdravstvene akcije u prostorijama Mjesnih samouprava Novi Jelkovec  (20. listopada 2020. godine) te Kozari bok (22. listopada 2020. godine).

Program se provodi u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” provodi program „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, Domom zdravlja Zagreb - Istok te Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Tijekom javnozdravstvenih akcija stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ održali su pripadnicima romske nacionalne manjine edukacije s temama: „Prilagodba na nove životne navike tijekom pandemije COVID-19  - zdravi stilovi života“, „Što trebamo znati o COVID-19?“ i „Preporuke i mjere za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 – savjetovanje“. Također su organizirani i preventivni mamografski pregledi u Kozari boku. Na taj način priključili smo se i aktivnostima kojima se obilježava u listopadu Mjesec posvećen borbi protiv raka dojke i Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.

Sudionicima akcija podijeljeni su edukativni materijali „Što trebamo znati o COVID-19?“, „Kako izbjeći zarazu?“ i „Samoizolacija“, koji su zahvaljujući odličnoj suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba prevedeni na romski jezik te dostupni u tiskanom i elektronskom obliku na društvenim mrežama. Javnozdravstvene edukacije održane su u skladu sa preporukama Nacionalnog i Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, uz poštivanje uputa i preporuka za okupljanje, kao i o dolasku na okupljanje i ponašanju sudionika na okupljanju. Svaki je sudionik javnozdravstvene akcije dobio, uz edukativne materijale, i poklon paket s promotivnim materijalima.

Marija Škes, mag. educ. reh., koordinator programa

Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“