Okrugli stol
22.07.2021
Okrugli stol „Razgovarajmo o demenciji - prekinimo stigmu"
Image
fotografija.jpeg
Vrijeme održavanja:

U Velikoj dvorani Novinarskog doma, 30. rujna 2019. godine održan je Okrugli stol pod nazivom „Razgovarajmo o demenciji - prekinimo stigmu“, u sklopu javnozdravstvene akcije „Dani demencije“ koju su organizirali Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo i Povjerenstvo Grada Zagreba za demenciju.

Okrugli stol je doprinos Grada Zagreba projektnim aktivnostima EU projekta „Improving Dementia Care in the Danube Region“ (INDEED), čiji je Grad Zagreb pridruženi partner. Cilj projekta je izrada Strategije Grada Zagreba za unapređenje skrbi oboljelih od demencije u skladu s Globalnim akcijskim planom Svjetske zdravstvene organizacije za borbu s demencijom od 2017. do 2025. godine.

Prof. emeritus Ana Stavljenić-Rukavina naglasila je važnost informiranosti građana o problemima s kojima se susreću osobe oboljele od demencije te međusobno povezivanje institucija koje bi trebale brinuti o oboljelima i njihovim obiteljima. Upravo iz tog razloga osnovano je i Povjerenstvo za demenciju Grada Zagreba.

Prof. dr. sc. Branko Kolarić, prim. dr. med., iz Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ ukazao je na važnost uvođenja postupnika za rano otkrivanje Alzheimerove bolesti te dodatnog osposobljavanja formalnih i neformalnih njegovatelja.

U Službi za javnozdravstvenu gerontologiju pripremljena su dva materijala vezana uz demencije i Alzheimerovu bolest.

Sveučilišni priručnik “Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja” sadržajno je strukturiran kroz interdisciplinarnu gerontološku istraživačku djelatnost kojom se stručnjaci i znanstvenici, koautori različitih specijalističkih struka, bave u zaštiti zdravlja starijih osoba. Znatno doprinosi razvoju gerontologije i gerijatrije, poglavito psihogerijatrije i specijalističkom usavršavanju opće/obiteljske medicine. Bitan je kao konstrukcijska podloga u izradi zdravstvenih programa i gerontološko-javnozdravstvenih normi i algoritama, kao i programa geroprofilaktičkih mjera u nastanku i ranom prepoznavanju Alzheimerove bolesti, promicanju aktivnog zdravog starenja (pravilna prehrana psihogerijatrijskih bolesnika i oboljelih od Alzheimerove bolesti, primjerena gerijatrijska zdravstvena njega, stalna tjelesna i psihička aktivnost psihogerijatrijskih bolesnika, promicanje i osiguravanje socijalne integracije, smanjenje socijalnih nejednakosti u ostvarivanju prava iz zdravstvene i socijalne skrbi te smanjenje zdravstveno-socijalnih čimbenika rizika nastanka bolesnog starenja).

Priručnik za formalne i neformalne njegovatelje „Komunikacija s osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti i drugih demencija“ izrađen je u sklopu programa za trening i edukaciju njegovatelja. Edukacija formalnih njegovatelja, kao i trening komunikacijskih vještina, značajno unaprjeđuju kvalitetu življenja osobama oboljelim od demencija. Priručnik sadržajno pokriva sve relevantne teme: uvod o općoj komunikaciji, osnove o demencijama, prepoznavanje simptoma, metode liječenja, komunikaciju s oboljelima, stres njegovatelja i završava poglavljem o prevenciji. Ovaj priručnik doprinosi smanjenju profesionalnog iscrpljenja i sagorijevanja samih njegovatelja.

Na Okruglom stolu govorili su i ostali stručnjaci različitog profila koji se u svome profesionalnom radu bave oboljelima od demencija, predstavnici Ministarstva zdravstva i Grada Zagreba, kao lokalne (regionalne) samouprave. 

Pripremila: Manuela Maltarić, mag. nutr.