Edukacije i radionice
22.07.2021
48. Gerontološka radionica o uvrštenju panela Cezih-a - stanja uhranjenosti
Oznake: 
Vrijeme održavanja:

(debljina i pothranjenost) determinante praćene putem Web servisa NRS 2002.

Datum, mjesto i vrijeme održavanja: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretski trg 3, 20. studeni, 2017. g., od 13-14:15 sati ;

Predmet sastanka: uvrštenje panela CEZIH-a - stanja uhranjenosti (debljina i pothranjenost) determinante praćene putem web servisa NRS 2002 dijela GeroS/CEZIH;

Nazočni: Hrvoje Jezidžić,dipl.ing.el. (pomoćnik ravnatelja za informacijske tehnologije); Sanja Predavec,dr.med. (Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici Ministarstvo zdravstva RH); doc.dr.sc. prim Spomenka Tomek-Roksandić, (voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba); prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr.med. (voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju); Branko Šoštarić (direktor MCS grupe); Jelena Curać, dipl.ing. (HZZO Služba za IT analizu i izvješćivanje); Darija Erčević, mag.chem. (Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi); Anica Math, mag. logoped, dipl. med. techn.( Voditeljica patronažne službe Dom zdravlja Zagreb-Centar Tanja Bedovec (Odjel za centralni nadzor IT sustava); doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med. (ravnateljica Doma zdravlja Zagreb-Centar); prof.dr.sc. Nina Smolej Narančić,(Institut za antropologiju); Dalma Sajko, dipl.med.techn. (SJG- RCMZRHZZSO); Josipa Holjevac, mag. nutr.(SJG-RCMZRHZZSO).

Rasprava:
Uvodno je istaknuta implementacija zdravstvenih determinanti kojima se prati, proučava, evaluira i izvješćuje o stanju uhranjenosti starijih osoba u ranijoj (65-74g.), srednjoj (75-84g.) i dubokoj starosti od 85 i više godina, u odnosu na veličinu pojavnosti pothranjenosti. Pomoćnik ravnatelja za informacijske tehnologije Hrvoje Jezidžić,dipl.ing.el., potvrdio je nužnost uvođenja GeroS-a/CEZIH kao inovacijskog informacijskog projektnog modela praćenja zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti starijih od 65 godina, a u poveznici po razinama zdravstvene i socijalne skrbi u kojima se pruža zdravstvena skrb bolesnoj starijoj osobi. U raspravi je također potvrđeno kako će uvrštenjem panela CEZIH stanja uhranjenosti po determinantama web servisa za izračun nutritivnog statusa (metodom NRS 2002) biti omogućeno praćenje i izvješćivanje o nutritivnom statusu svih osiguranika RH po dobi i spolu, a osobito gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika s obzirom na veličinu pojavnosti pothranjenosti kao gerontološko-javnozdravstvenih problema. Obuhvat starijih osiguranika po praćenim zdravstvenim entitetima iznosio je 381 za studeni 2017. godine, unutar kojih je utvrđen teži stupanj pothranjenosti u 14 gerijatrijskih bolesnika od 85 i više godina. Istaknuto je kako zdravstveni djelatnik upisuje MBO pacijenta (matični broj osigurane osobe) i time veže mjerenja uz individualnog bolesnika. Prednost povezivanja web servisa i centralnog zdravstvenog sustava putem panela gdje se osim debljine prati i pothranjenost je osobito u poveznici putem inovacijskog informacijskog gerontološkog modelskog programa GeroS/CEZIH. Prednost je u pokazateljima dostupnim svim liječnicima i svim navedenim sudionicima u sustavu zdravstva kako bi se racionalizirala rastuća gerijatrijska zdravstvena potrošnja. Uveden je još jedan važan segment, a to je sigurnost podataka, jednoznačno identificiranje zdravstvenog djelatnika HZZO pametnim karticama i PIN-om, što je trenutno u svijetu najviši mogući stupanj sigurnosti.

Zaključeno je:
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je zainteresiran da se podsustav NRS 2002 za procjenu nutritivnog statusa osoba starijih od 65 godina, a koji je već u funkciji uvrsti u sustav panela CEZIH-a;
2. Podsustav NRS 2002 namijenjen je procjeni nutritivnog statusa osoba starijih od 65 godina u odnosu na stanje uhranjenosti (debljina, pothranjenost), kao dijela praćenja zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih od 65 putem GeroS-a/CEZIH;
3. Proširiti procjenu nutritivnog statusa za sve dobne skupine osiguranika;
4. Dorada dokumentacije prikladne za implementaciju u ostala informacijska rješenja u ordinacijama PZZ;
5. Svi entiteti koji koriste NRS 2002, a koji još nisu povezani a CEZIH-om i dalje koristiti podsustav kao i do sada putem web pristupa;
6. Definirati zahtjev koji će od strane HZZO-a biti upućen ENT radi izrade komponente za povezivanje podsustava NRS 2002 na CEZIH;
7. Nužno dopuniti Pravilnik o uporabi i zaštiti podataka iz medicinske dokumentacije pacijenata u centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske, uvođenjem GeroS-a/CEZIH u svrhu racionalizacije gerijatrijske zdravstvene potrošnje te panela stanja uhranjenosti (debljina, pothranjenost) u CEZIH.

Dokument u PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Zabilješku izradile: Dalma Sajko dipl.med.techn., Dorotea Franceković bacc.med.techn.