Novost 22.05.2024
Rezultati ispitivanja kakvoće vode za kupanje jezera Jarun i Bundek
Oznake: 
Image
Rezultati ispitivanja kakvoće vode za kupanje jezera Jarun i Bundek

Trajanje sezone kupanja prema stavku 2. članka 4. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) u pravilu obuhvaća razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Uredba u Tablici 1. Priloga 1. definira Standarde za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja.

Ocjene kakvoće vode jezera Jarun i Bundek na temelju rezultata ispitivanja uzoraka vode uzetih dana 20. svibnja 2024. godine prikazane su u tablici. Tablicu možete preuzeti i u pdf formatu ovdje.

 

Jezero

Plaža

Točka uzorkovanja

Datum uzorkovanja

Ocjena kakvoće vode

Jarun

Veliko jezero

TU 01

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 02

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 03

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 04

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 05

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 06

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

Malo jezero

TU 07

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 08

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 09

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 10

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 11

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 12

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

Otok veslačaTU 1320.05.2024.Izvrsna kakvoća

Otok Trešnjevka

TU 14

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

Otok Univerzijade

TU 15

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

TU 16

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

Bundek

Veliko jezero

B-1

istočna obala

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

B-2

zapadna obala

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

B-3

južna obala

20.05.2024.

Izvrsna kakvoća

 

Ocjena kakvoće vode za kupanje prema Tablici 1. Priloga I. Standardi za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14).

PokazateljOcjenaMetoda ispitivanja
IzvrsnaDobra
  crijevni enterokoki (bik/100 ml)    ≤ 200≤ 400HRN EN ISO 7899-2* 
   Escherichia coli (bik/100 ml)    ≤ 500≤ 1000 HRN EN ISO 9308-3*  
Kada su vrijednosti bik/100 ml pojedinoga pokazatelja više od vrijednosti navedenih u tablici, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja te da kakvoća vode NIJE ZADOVOLJAVAJUĆA.

*akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Sve informacije vezano uz ispitivanje kakvoće vode za kupanje dostupne su i na Web-stranici www.zagreb.hr.