Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju

 • Voditeljica Odjela:
 • doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 273
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • spomenka.tomek-roksandic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 5. studenog 2013. godine (Klasa: UP/I-510-01/13-01/13, Ur.br.: 534-10-1-1-2/5-13-12) Centar za zdravstvenu gerontologiju Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda imenovan je Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba na treće petogodišnjem mandatno razdoblje za najsloženije poslove i zadaće redovita četiri područja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti.

Gerontološko - javnozdravstvena djelatnost obuhvaća redovita četiri područja:

 1. Praćenje, proučavanje, evaluacija, planiranje, projekcija te izvještavanje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba u ranijoj (65 do 74 godine), srednjoj (75 do 84 godina) i dubokoj starosti (85 i više godina); provođenje Projekta GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osigurnika vođenjem Registra s Podregistrom stogodišnjaka i Podregistrom oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija;

 2. Koordinacija, stručno-metodološka pomoć, instruktaža, edukacija i reedukacija provoditelja/suprovoditelja zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije; trajna edukacija iz gerontologije, gerijatrije i gerijatrijske zdravstvene njege putem gerontoloških tribina, gerontoloških tečajeva, škola, radionica, stvaraonica, kongresa i simpozija interdisciplinarnim gerontološkim pristupom;

 3. Izrada, evaluacija, planiranje, predlaganje Programa/normi zdravstvenih mjera i postupaka u zaštiti zdravlja starijih i Programa osnovnih geroprofilaktičnih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije s vodičem uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje te izrada gerontološko-javnozdravstvenih normi i smjernica;

 4. Znanstveno-istraživačka i publicistička gerontološko-javnozdravstvena djelatnost.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glosarij – pojmovnik odabranih stručnih termina iz gerontologije 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kalendar gerontoloških tribina/simpozija [1985.-2017.]

Promemorija sa gerontološkim događanjima 2017. - povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopad 2017.

Hrvatska gerontologija u europskoj asocijaciji za gerontologiju i gerijatriju EUGMS 

Nacrt za savjetovanje sa zemljama članicama UNECE za Ministarsku deklaraciju o starenju 2017.

Strategija socijalne skrbi za starije osobe u RH za razdoblje od 2017.-2020.

Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe u slučaju elementarnih nepogoda 2017.

Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe kod izlaganja visokim temperaturama zraka iznad 30°c

Recommended health protection measures for the elderly at exposure to high air temperatures >30 °C

HIT Konferencija - 2. regionalna konferencija digitalne medicine

GeroS/CEZIH implementiran u EU projektu SELFIE 2020

Projekt GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških i gerijatrijskih osiguranika 

Vodič -14 uputa za aktivno zdravo i produktivno starenje, hrvatski model 

Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu (2014.-2016./popisna 2011.)  

Nove gerontološke publikacije

Nacionalna radionica SELFIE 2020 /GeroS/CEZIH

Gerontodomaćica - popis ustanova u kojima se provodi edukacija

Upitnik za osobe duboke starosti [Gerontološko javnozdravstveno-statistički pokazatelji za Hrvatsku 2004.-2006. godina, RC MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba]

Testovi iz gerontologije

QOL Upitnik

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba od hladnoće

204. Gerontološka tribina - Gerontološkojavnozdravstveni pokazatelji zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj i Gradu Zagrebu

202. Gerontološka tribina: Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije i genitourinarnog sindroma u menopauzi

200. jubilarna gerontološka tribina - promocija prvog sveučilišnog udžbenika "Alzheimerova bolest i druge demencije"

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres - pregledni prikaz

Gerontološki prikaz - Medix, travanj 2017.

Izvješće o najsloženijim poslovima i zadaćama Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba 2014.-2016.

The Most Challenging Tasks and Activities of the Reference Center for Healthcare of the Elderly, Ministry of Health, Republic of Croatia – Department of Public Health Gerontology Abridged Reports 2014-2016

Plan aktivnosti i zadaća Referentnog centara MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba 2017.-2018.

Svi dokumenti