Biometeorološka prognoza za grad Zagreb

Petak, 10. travanj 2020.

 
I dalje će biometeorološke prilike biti povoljne. Većini ljudi će omogućiti dobar san i odmor noću, a danju podupirati dobro raspoloženje, koncentraciju i radni učinak. Meteoropatima i kroničnim bolesnicima će biti olakšano podnošenje njihovih bolesti. Predlaže se slojevito odijevanje za lakše podnošenje velikih razlika u temperaturi zraka tijekom dana.

Četvrtak, 09. travanj 2020.

 
Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika uz koje bi većina ljudi mogla biti zadovoljna svojom koncentracijom i radnom učinkovitošću. Ni meteoropati niti kronični bolesnici neće imati poteškoće uzrokovane vremenom.

Srijeda, 08. travanj 2020.

 
Biometeorološke prilike će na području grada Zagreba biti povoljne. Podržavat će dobro raspoloženje i dobru koncentraciju kod većine ljudi, a kroničnim bolesnicima će olakšavati podnošenje njihovih bolesti. U unutrašnjosti Hrvatske bi najosjetljiviji u jutarnjim satima trebali obratiti pozornost na zaštitu od hladnoće.

Biometeorološku prognozu izrađuje Državni hidrometeorološki zavod u suradnji s
Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Legenda:

povoljno neutralno nepovoljno

Kontakt:

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

dr. sc. Barbara Stjepanović i Ana Večenaj, dipl. ing.

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Odjel za životni i radni okoliš

10000 Zagreb, Mirogojska cesta 16

tel. 01 46 96 108

Državni hidrometeorološki zavod

mr. sc. Lidija Srnec, tel: 01 4565 624, e-mail: lidija.srnec@cirus.dhz.hr

mr.sc. Lidija Cvitan, tel: 01 4565 687, e-mail: lidija.cvitan@cirus.dhz.hr

Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj

Služba za klimatologiju

Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju

10000 Zagreb, Grič 3