Kontakti

Centrala / INFORMACIJE

Telefon: 385 1 46 96 111

E-mail: info@stampar.hr

 

 

Uprava

Telefon: 385 1 46 96 151
Telefaks: 385 1 64 14 006
E-mail: uprava@stampar.hr

Ured ravnatelja

Telefon: 385 1 46 96 151
Telefaks: 385 1 64 14 006
E-mail: uprava@stampar.hr

 

 

Služba za epidemiologiju

Telefon: 385 1 46 96 125
Telefaks: 385 1 64 14 000
E-mail: epidemiologija@stampar.hrthm@stampar.hr
haccp@stampar.hr, ddd@stampar.hr

Higijensko-epidemiološke ispostave (popis)

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Telefon: 385 1 46 96 240
Telefaks: 385 1 46 78 015
E-mail: ekologija@stampar.hr

 

Služba za kliničku mikrobiologiju

Telefon: 385 1 46 96 316
Telefaks: 385 1 46 78 006
E-mail: mikrobiologija@stampar.hr

 

Služba za javno zdravstvo

Telefon: 385 1 46 96 169
Telefaks: 385 1 46 78 013
E-mail: jzdravstvo@stampar.hr

 

Služba za školsku i adolescentnu medicinu

Telefon: 385 1 46 96 281
Telefaks: 385 1 46 78 102
E-mail: skolska@stampar.hr
Popis ambulanti školske medicine

 

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Telefon: 385 1 38 30 066
Telefaks: 385 1 64 14 003
E-mail: mentalno-zdravlje@stampar.hr

 

Služba za znanost i nastavu

Telefon: 385 1 46 96 352, 46 96 166, 46 96 150
Telefaks: 385 1 46 78 017
E-mail: znanost-nastava@stampar.hr

 

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju

Telefon:  385 1 46 96 164
Telefaks: 385 1 46 78 016
E-mail: gerontologija@stampar.hr

 

 

Služba za poslove potpore

Telefon: 385 1 46 96 344, 385 1 46 96 319
Telefaks: 385 1 46 78 102
E-mail: potpora@stampar.hr, info@stampar.hr

 

Služba za integrirani sustav upravljanja

Telefon: 385 1 46 96 249, 385 1 46 96 290
Telefaks: 385 1 46 78 102
E-mail: kvaliteta@stampar.hr

 

 

Odjel za odnose s javnošću

Telefon: 385 1 46 96 344, 385 1 46 96 319
Telefaks: 385 1 46 78 017
E-mail: info@stampar.hr

 

Odjel za informatičke i komunikacijske tehnologije

Telefon: 385 1 4696 154, 385 1 4696 157, 385 1 4696 292
E-mail: informatika@stampar.hr

 

 

Služba za gospodarstvene poslove

Telefon: 385 1 46 96 141
Telefaks: 385 1 46 78 107
E-mail: financije@stampar.hr

 

Odjel za nabavu i nuđenje usluga

Telefon: 385 1 46 96 101
Telefaks: 385 1 46 78 102

 

Odjel za ljudske potencijale

Telefon: 385 1 46 96 147
Telefaks: 385 1 46 78 102
E-mail: pravna@stampar.hr

 

Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove

Telefon: 385 1 46 96 147, 385 1 46 96 148
Telefaks: 385 1 46 78 102
E-mail: pravna@stampar.hr