Testovi iz zdravstvene gerontologije

Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar” – Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba u okviru svojih redovitih područja gerontološko javnozdravstvene djelatnosti pruža stručno-metodološku pomoć, koordinira, evaluira te provodi instruktažu, edukaciju i reedukaciju provoditelja zaštite zdravlja starijih osoba.

U cilju edukacije edukatora na Gerontološkim tribinama - Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba, gerontološkim radionicama i simpozijima, korišteno je devet gerontoloških testova pomoću kojih se ispituje znanje te stavovi o starenju i zaštiti zdravlja starijih osoba.

 

Testovi iz zdravstvene gerontologije

Test Skala o značenju Vašeg stava o starijoj osobi u formi semantičkog diferencijala ukazuje na stavove ispitanika naspram starijih osoba razrađeno u više bio psihosocijalnih kategorija. 

Test znanja o starenju i starosti, ispitaniku daje uvid o vlastitom poznavanju osnova zdravstvene gerontologije. Prolazeći kroz 13 tvrdnji potrebno je izabrati da li je tvrdnja točna ili netočna, a test ujedno sadrži i objašnjenja koja pružaju dodatne informacije čime se potvrđuje njegov edukacijski karakter.

Test Gerijatrijska skala depresije kroz 15 jasnih i izravnih pitanja, na koja je potrebno odgovoriti s da ili ne, služi zdravstvenom stručnjaku u skrbi za starije  kao orijentir treba li ispitanik potražiti pomoć stručne osobe s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih posljedica depresivnog stanja.

Test znanja o Alzheimerovoj bolesti i drugim demencijama kroz deset tvrdnji omogućava ispitaniku i stručnjacima različitog profesionalnog profila u skrbi za starije provjeru vlastita znanja o ovom području. Test sadrži i objašnjenja koja dodatno pojašnjavaju tvrdnje.

Test znanja o smjernicama za prehranu osoba starije dobi sadrži deset tvrdnji kod kojih je potrebno izabrati da li je tvrdnja točna ili netočna te sadrži točne odgovore s objašnjenjima. Test se posebno fokusira na ispitivanje znanja o malnutriciji u starijoj dobi.

Test poremećaja mokrenja namijenjen gerijatrijskim osiguranicima zbog  značaja sprječavanja pojavnosti „4N“ u gerijatriji (nepokretnost, nestabilnost, nesamostalnost i nekontrolirano mokrenje), sadrži 11 pitanja uz tumačenje odgovora i opis izvođenja Kegelovih vježbi.

Test znanja o osnovama dekubitusa u gerijatrijskih bolesnika u 12 pitanja daje uvid ispitaniku i stručnjacima različitog profesionalnog profila u skrbi za starije o vlastitom znanju o pojavnosti dekubitusa te ujedno sadrži ispravne odgovore.

Test znanja vezano uz prepoznavanje nasilja nad starijom osobom u obitelji sadrži deset tvrdnji na koje je potrebno odgovoriti s točno ili netočno. Ovaj test također sadrži točne odgovore s objašnjenjima.

Upitnik o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije: Cilj i svrha primjene Upitnika o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije je utvrđivanje, praćenje, evaluacija, osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi za starije osobe. Molimo odgovornu osobu za osiguranje kvalitete u institucijskoj skrbi za starije ili tim specijaliste opće/obiteljske medicine ili glavnu gerijatrijsku medicinsku sestru, ispune upitnik o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije te upute na e-mail adresu: marica.lukic@stampar.hr. Ukoliko je potrebno dodatno objašnjenje ili stručna potpora pri ispunjavanju upitnika javite se u Referentni centar MZ RH za zaštitu starijih osoba – Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ “Dr. Andrija Štampar” na tel. br. 01/ 4696-164

 

Cilj i svrha primjene navedenih gerontoloških testova su unaprjeđenje pravovremene detekcije fokusiranih gerontoloških i gerijatrijskih problema u svakodnevnoj praksi te edukacija i doedukacija stručnjaka različitih profesionalnih profila u zaštiti zdravlja starijih osoba u interdisciplinarnom timu (doktor specijalist opće/obiteljske medicine, medicinska sestra doeducirana iz gerijatrijske zdravstvene njege, socijalni radnici, radni terapeuti, gerontostomatolozi, gerontopsiholozi, gerontopsihijatri, gerontokineziolozi i dr.).

 

 

Test znanja o starenju i starosti

 

Test skala za depresiju

 

Test o Alzheimerovoj bolesti

 

Test o prehrani u starijoj dobi

 

Test o prevenciji inkontinencije

 

Test o dekubitusu

 

Test o prepoznavanju nasilja nad starijom osobom

 

Upitnik o praćenju pokazatelja kvalitete u domovima za starije