Preporuke za uvođenje HACCP-a

 

Zahtjevi higijene za sve subjekte u poslovanju s hranom (preduvjetni programi-prerequisite programs) za uspostavu HACCP-a, propisani su odredbama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu N.N.81/2013, i Uredbama (EZ) br. 852/2004, i 853/2004, Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane. 

Potrebno je razumjeti što su to preduvjetni programi, preispitati ispunjava li osoba preduvjetne programe te po potrebi započeti korekcije vezano uz zahtjeve za objekt, prostoriju, opremu, radne površine, vodoopskrbu, osoblje i druge higijenske zahtjeve. „Vodiči dobre higijenske prakse i HACCP-a“ za pojedine sektore proizvodnje i prometa hrane, koji su verificirani od strane Ministarstva zdravlja RH, kao savjetodavni provedbeni akti, izrađeni su u suradnji s predstavnicima i na inicijativu pojedinih asocijacija i udruženja subjekata u poslovanju s hranom, na način da je sadržaj primjenjiv te je prikladan kao Vodič za udovoljavanje zakonskih odredbi iz područja sigurnosti hrane. Dakle, njihova primjena je moguća uz osiguravanje uvjeta iz Poglavlja I i Poglavlja II, Uredbe EZ 852/2004 i zahtjeva Uredbe EZ 853/2004 za objekte u poslovanju s hranom životinjskog porijekla. Svi subjekti u poslovanju s hranom, iz gore navedenih skupina, obvezni su minimalno osigurati uspostavu i provođenje preduvjetnih programa po načelima dobre higijenske prakse (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP).

 

U Vodičima dobre higijenske prakse (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP) te praktične primjene načela HACCP a, izvršene su analize opasnosti, određene kontrolne i kritične kontrolne točke svakog pojedinog procesa te određene granice kontrolnih i kritičnih kontrolnih točaka. Ukoliko subjekt iz opravdanih specifičnosti odstupa od općih i specifičnih uvjeta higijene hrane, oni se moraju uzeti u obzir jer odstupanja mogu biti izvor i drugih opasnosti. Ostala četiri načela HACCP-a, nadzor nad KT i KKT, korektivne mjere, verifikaciju te ustroj HACCP dokumentacije, dužan je uspostaviti sam subjekt u poslovanju s hranom. Ako ne posjedujete dovoljno znanja ili niste sigurni da sami možete uspostaviti sustav sigurnosti hrane na načelima HACCP-a za savjetovanje u ovom području obratite nam se s povjerenjem.

 

Sve informacije dostupne su pozivom na broj telefona 385 1 46 96 336 ili e-porukom na e-mail haccp@stampar.hr