Zdravlje u srcu - događanja povodom Svjetskog dana srca

Svjetski dan srca obilježava se 29. rujna na inicijativu Svjetske kardiološke organizacije. Ovogodišnji moto proslave je: „Zdravlje u srcu. Živi. Radi. Igraj se“. Prigodom obilježavanja Svjetskoga dana srca 2014., Svjetska kardiološka federacija i njezini članovi žele usmjeriti pozornost na stvaranje okruženja koje će poticati svijest o važnosti zdravlja srca. Omogućavanjem da ljudi učine najbolje izbore u cilju očuvanja zdravlja srca, neovisno o tome gdje žive, rade ili se igraju, postiže se ne samo smanjenje njihova vlastita rizika od srčano-žilnih bolesti, već i onoga u ljudi oko njih. Iako je godišnji broj umrlih od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj velik i naša je stopa smrtnosti veća nego u većini europskih gradova (oko 15.000 žena i 10.000 muškaraca), pozitivno je da u zadnjih deset godina bilježimo smanjenje smrtnosti. Oko 25.000 ljudi godišnje umire od ovih bolesti, od čega oko 9.000 osoba umre iznenada, a cilj je ove velike brojke smanjiti na što manju moguću mjeru.
Obilježavanjem Svjetskog dana srca usmjerava se pozornost na naš dom i sve ono što možemo promijeniti kako bismo sačuvali zdravlje srca, potiču se lokalne zajednice da u svojem okruženju omoguće ljudima zdrav život kao i priliku za zdrave životne odabire. Svjetske i nacionalne političare također se nastoji potaknuti da osiguraju više mogućnosti za odabire koji potiču zdravlje srca donošenjem zakonskih odredbi kojima se povećava porez na nezdravu hranu uz istodobno davanje potpore lokalnoj proizvodnji voća i povrća. Oni mogu smanjiti količinu i opseg reklamiranja brze hrane u medijima, provesti odredbe za kontrolu duhanskih proizvoda i zabranu njihova marketing te osigurati pravodobno otkrivanje srčano-žilnih bolesti kao i njihovo ekonomično liječenje, a sve u cilju smanjenja rizičnih čimbenika u pojedinaca s visokim rizikom (opširnije na: www.kardio.hr i www.zaklada-hks.hr). 
 
U organizaciji Grada Zagreba, Zaklade Hrvatska kuća srca i Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana tijekom desetak dana održat će se razne aktivnosti diljem grada u povodu obilježavanja Svjetskog dana srca. Zajednički cilj je osvijestiti građane da promijene životne navike i tako se zaštite od bolesti. 
 
Događanja

27. rujna 2014. (subota), Poliklinika Srčana, Draškovićeva 13 - predviđeni su besplatni preventivni kardiovaskularni pregledi za 100 osoba, starosti između 40 i 60 godina, koje nemaju dijagnosticiranu kardiovaskularnu bolest, ali imaju neki od čimbenika rizika. Od 23. rujna, između 12,00 i 15,00 sati, primaju se predbilježbe za besplatne preventivne kardiovaskularne pregled na otvoreni telefon Poliklinike 01/ 46 12 341.