„Zdrava radna mjesta za sve uzraste“ - Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, 28. travnja 2017.

Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, temeljen na tripartitnoj osnovi i socijalnom dijalogu još od 2003. godine. Na isti datum u Hrvatskoj obilježavamo Nacionalni dan zaštite na radu uz nastojanje da se utječe na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe sigurnosti i zaštite na radu jer svaki čovjek ima pravo na sigurno radno mjesto i zdravo okruženje koje će mu omogućiti normalan socijalni i ekonomski produktivan život, što je u skladu s načelima UN-a, WHO-a, i ILO-a. Ovo ima poseban značaj jer radeći provodimo trećinu svog života. Radom se omogućava ekonomski neovisan život, razvijanje sposobnosti te ostvarivanje socijalnih kontakata. Istovremeno nastavlja se Europska dvogodišnja kampanja (2016./2017.) obilježavanjem Dana zaštite na radu uz glavnu poruku „Zdrava radna mjesta za sve uzraste“. Radni vijek se produžio, tako da su sigurni i zdravi radni uvjeti važni tijekom cijelog radnog vijeka za radnike, poslodavce i tvrtke kao i društvo u cjelini. 

Osnovni ciljevi kampanje su:

 • promicanje održivog rada i zdravog starenja od samog početka rada;

 • suzbijanje zdravstvenih problema tijekom radnog vijeka;

 • osiguravanje načina za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu poslodavcima i radnicima adekvatnih načina u kontekstu sve starije radne snage.

 • poticanje razmjene informacija i dobrih praksi. 

Promicanje održivog radnog vijeka

Duži radni vijek je neminovnost našeg vremena. Dob za odlazak u mirovinu je sve viša i radna snaga u Europi sve je starija. Demografske promjene koje su prisutne mogu prouzročiti probleme, ali osiguranjem održivog radnog vijeka mogu se izbjeći negativne posljedice. Rad je važan kao za fizičko tako i za mentalno zdravlje svakog čovjeka, a dobrim upravljanjem sigurnošću i zdravljem na radu povećava se produktivnost i učinkovitost.

Kampanja podiže svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu za vrijeme cijelog radnog vijeka te o potrebi prilagođavanja potrebama pojedinaca – bilo na početku ili na kraju karijere zaposlenika. Zdravo starenje na mjestu rada i odlazak u mirovinu dobrog zdravlja može se postići ako se uspješno upravlja zaštitom na radu i uzme u obzir raznolikost koja postoji među radnom snagom. 

Pridružite se izgradnji kulture prevencije za zdravo mjesto rada 

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) istražuje, razvija i širi pouzdane i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te surađuje s ostalim partnerskim organizacijama u Europi kako bi unaprijedila uvjete rada. EU-OSHA promiče preventivne pristupe u pet koraka:

 • identificirati opasnosti i rizike kao i radnike kojima oni prijete;

 • procijeniti rizike i postaviti prioritete;

 • donijeti odluku o preventivnim aktivnostima:

 • poduzimanje potrebnih mjera;

 • situacije. 

Istovremeno s provođenjem kampanje, EU-OSHA organizira nagrade za dobre prakse „Zdrava mjesta rada“. Na taj način predstavljaju se koristi dobre zaštite na radu te ujedno služe kao platforma za razmjenu informacija i promicanje dobre prakse u cijeloj Europi. Nagrade za dobre prakse u stvaranju zdravih radnih mjesta (2016./2017.) istaknuti će najbolje primjere organizacija koje aktivno upravljaju sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu starenje radne snage te svojim primjerom predstavljaju holistički pristup upravljanju zaštitom na radu, sprječavajući rizike u skladu s teorijom životnog vijeka, s ciljem osiguranja zdravog starenja na radnom mjestu. Zahtjev je da provedene intervencije budu održive i prenosive te jasno opisane provedbe dobre prakse upravljanja zaposlenicima starije životne dobi na mjestima rada:

 • na koji je način u upravljanju zaštitom na radu i ljudskim resursima uzeta u obzir dobna raznolikost;

 • procjena rizika kojom se uzima u obzir dob i odgovarajuća prilagodba mjesta rada;

 • razvoj i provedba intervencija i/ili praktičnih alata za upravljanje radnom snagom koja stari;

 • politike i mjere za prevenciju invalidnosti i povratak na posao;

 • posebne mjere namijenjene radnicima starije dobi i/ili koje se odnose na opasnosti i rizike karakteristične za radnike starije dobi.

Intervencije moraju biti u skladu s relevantnim zakonskim zahtjevima. Sigurnost i zaštita na radu ne mogu se provoditi bez kvalitetne zaštitne opreme koja je prilagođena poslovima koje radnici obavljaju u svojoj organizaciji. Je li takva oprema kvalitetna i sigurna za rad provjeravaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti kao što su laboratoriji, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela. Provedba zaštite na radu je obveza poslodavca. Zaštita na radu utvrđuje propise, mjere, postupke i pravila, kako bi se stvorili sigurni radni uvjeti i spriječile nezgode na i profesionalne bolesti. Ozljeda na radu je svaka ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili kemijskim djelovanjem uzročno vezana za obavljanje poslova na kojima osoba radi. Povrede na radu mogu biti prouzročene i naglim promjenama u položaju tijela. Njegovim iznenadnim trzajem, neprirodnim položajem pri radu, opterećenjem ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma. Propisi zaštite na radu uglavnom se odnose na sprečavanje slučajeva opisanih povreda na radu. Zato svaki poslodavac mora biti upoznat sa svim ostalim slučajevima koji se tretiraju kao ozljeda na radu, kako bi zaposlenik ostvario i ostala svoja prava. 

Članak pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo