Zajednička akcija smanjenja štete povezane s pijenjem alkohola - Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA)

Koordinator projekta: SICAD - General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies, Portugal
 Zajednička akcija smanjenja štete povezane s pijenjem alkohola je financirana kao dio Drugog programa aktivnosti u zajednici Europske komisije – Agencije za zdravlje i potrošače. Trajanje aktivnosti je tri godine sa svrhom podupiranja zemalja članica u poduzimanju mjera usmjerenih zajedničkim prioritetima u skladu s Europskom strategijom o alkoholu te osnaživanje kapaciteta za smanjenje štete i posljedica povezanih s pijenjem alkohola.

 

Projekt se sastoji od šest radnih paketa: 1. koordinacija (glavni parter: Portugal); 2. diseminacija (Portugal i Finska); 3. evaluacija (Italija); 4. monitoring (voditelji: Poljska i Njemačka); 5. smjernice (voditelji: Finska i Italija); 6. radni alati (voditelji: Slovenija i Njemačka).

Specifični ciljevi projekta su pružiti osnovu za usporednu procjenu i praćenje epidemiologije alkohola, uključujući količinu popijenog pića te obrasce pijenja i štete povezane s alkoholom u EU; jačanje kapaciteta u usporednoj metodologiji istraživanja alkohola te sve veći interes za korištenje zajedničke metodologije u budućnosti; razjašnjavanje znanstvene podloge i implikacija javnozdravstvene politike uporabe smjernica za nisko-rizičnu konzumaciju alkohola, a s ciljem smanjenja šteta povezanih s alkoholom; olakšati razmjenu primjera dobre prakse između javnozdravstvenih tijela država članica EU u korištenju informacijskih pristupa za smanjenje šteta povezanih s alkoholom te dati smjernice i alate za planiranje javnozdravstvene politike za korištenje informacijskih pristupa za smanjenje šteta povezanih s alkoholom u okviru širih javnozdravstvenih politika.

Zemlje sudionice će usuglasiti metodologiju i provesti istraživanje kako bi se dobili usporedivi podatci za praćenje procesa smanjivanja štete povezane s pijenjem alkohola, kako na europskoj tako i nacionalnim razinama, omogućavajući pritom praćenje procesa u svakoj zemlji u usporedbu s europskim trendovima.

Očekuje se harmoniziranje temeljnih polazišta u sagledavanju i definiranju štete povezane s pijenjem alkohola te kreiranje načela i smjernica, temeljenih na znanstvenim dokazima, za donositelje odluka, kao i mogući utjecaj smjernica za niskorizičnu konzumaciju alkohola. Očekuje se zajednički praktični Priručnik primjera dobre prakse koji bi pomogao u širenju informacija, uzimajući u obzir učinkovitost, mogućnost primjene, značenje i važnost pojedinih sastavnica te cijenu i korist.

Jedan od ciljeva Zajedničke akcije je i doprinos zdravlju i dobrobiti građana Europske zajednice te smanjenje troškova za zdravstveni sustav i širu ekonomiju. Zajedničku akciju (RARHA) koordinira Portugal, a sudjeluje 32 institucije iz zemalja članica kao suradnički partneri te 28 institucija kao pridruženi partneri što uključuje 27 zemalja članica te Island, Norvešku i Švicarsku.

Sudionici su javne institucije, nevladine organizacije i fakulteti kao i međunarodne organizacije (EMCDDA, WHO, Pompidou Group and OECD). Republika Hrvatska uključena je u radne pakete 4. i 5., a sudjeluju tri institucije i to: Hrvatski zavod za javno zdravstvo (suradni partner), Zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i Ured za droge Republike Hrvatske kao suradnički partneri. U tijeku je kreiranje harmoniziranog upitnika za sve zemlje sudionice te prikupljanje podataka i sugestija o definiranju standardnog pića.

Na ovim stranicama ćete moći pronaći aktualnosti u vezi s daljnjim aktivnostima. RARHA predstavnice u Zavodu za javno zdavstvo “Dr. Andrija Štampar” su prim. dr. sc. Marina Kuzman, prof. vš., dr. med. i Mirjana Orban, dr. med.