Biometeorološka prognoza za grad Zagreb

Utorak, 23. siječanj 2018.

 
Povoljne biometeorološke prilike trebale bi .većini ljudi donijeti miran san i primjerenu radnu koncentraciju. Poteškoće se ne očekuju ni kod kroničnih bolesnika.

Ponedjeljak, 22. siječanj 2018.

 
Biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne i ne bi trebale uzrokovati veće poteškoće ljudima. Umjerene poteškoće mogu se očekivati još samo kod vrlo osjetljivih ljudi.

Nedjelja, 21. siječanj 2018.

 
U prvom dijelu dana biometeorološke prilike će biti nepovoljne, zbog ćega će se nastaviti poteškoće meteoropata i kroničnih bolesnika. U drugom dijelu dana nepovoljan vremenski tjecaj će oslabiti, pa bi i ljudi osjetljivi na vrijeme mogli osjetiti olakšanje i smanjenje tegoba koje su ih mučile prethodnih dana.

Biometeorološku prognozu izrađuje Državni hidrometeorološki zavod u suradnji s
Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Legenda:

povoljno neutralno nepovoljno

Kontakt:

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

dr. sc. Barbara Stjepanović i Ana Večenaj, dipl. ing.

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

Odjel za životni i radni okoliš

10000 Zagreb, Mirogojska cesta 16

tel. 01 46 96 108

Državni hidrometeorološki zavod

dr. sc. Ksenija Zaninović, tel:  01 4565 670, e-mail: zaninovic@cirus.dhz.hr

mr. sc. Lidija Srnec, tel: 01 4565 624, e-mail: lidija.srnec@cirus.dhz.hr

mr.sc. Lidija Cvitan, tel: 45 65 687, e-mail: lidija.cvitan@cirus.dhz.hr

Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj

Služba za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju

10000 Zagreb, Grič 3