Uspješno održana Javnozdravstvena akcija „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“

U sklopu programa „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ u srijedu, 3. listopada održana je druga ovogodišnja javnozdravstvena akcija u prostorijama mjesne samouprave Zagreb, Kozari bok. Program se provodi u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Tijekom javnozdravstvene akcije pripadnici romske nacionalne manjine mogli su obaviti preventivni pregled koji obuhvaća analizu anamnestičkih podataka, određivanje krvnog tlaka i razine šećer u krvi (GUK), individualno savjetovanje o nastavku terapije i regulacije optimalnog krvnog tlaka i razine šećera u krvi, pravilnoj prehrani vezanoj uz navedena stanja, kao i tumačenje rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih nepovoljnih događaja, provjeru oštrine vida te preventivni mamografski pregled.

Stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (liječnici, medicinske sestre, profesor kineziologije, nutricionista i edukacijski rehabilitator) održali su uz edukativna predavanja, individualna i grupna savjetovanja s temama „Zdravi stilovi života“, „Upoznavanje s pravima iz zdravstvenog osiguranja“ i „Reproduktivno i spolno zdravlje djevojaka i žena“. Sudionici su po završetku javnozdravstvene akcije dobili brošuru „Savjeti za zdravlje“, kao i poklon paket s promotivnim materijalima. 

Služba za javno zdravstvo