Upravno vijeće

prof. dr. sc. Ana Stavljenić - Rukavina, dr. med., predsjednica

dr. sc. Pavle Kalinić, član

dr. sc. Tomislav Jonjić, član

prim. mr. sc. Branislava Resanović, dr. med., član

Diana Marinović, član

 

Zaključci i odluke Upravnog vijeća