Uprava

 • Telefon:
 • 385 1 46 96 151
 • 385 1 46 96 156
 • Telefaks:
 • 385 1 64 14 006
 • E-mail:
 • uprava@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Uprava upravlja i koordinira svim poslovnim funkcijama, obavlja poslove planiranja dugoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Zavoda, daje smjernice za izradu Poslovnoga plana Zavoda i definiranje strateških ciljeva, donosi smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj Zavoda, analiziraj izvješća o financijskom upravljanju i kontroli te unutarnjoj reviziji, kako bi se osigurala pravodobno, kvalitetno i zakonito donošenje odluka s obzirom na odgovornost Uprave za sredstva koja se koriste pri obavljanju svih aktivnosti, provedbi planova i ostvarenju poslovnih rezultata u Zavodu.

Ravnatelj

Zamjenik ravnatelja

Poslovi pri upravi

 • Savjetnik ravnatelja
 • Poslovni tajnik
 • Glavna sestra Zavoda