Tripartitni Sporazum za održivi razvoj gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti u Hrvatskoj

Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi i Libertas međunarodno sveučilište potpisali su tripartitni Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji. Agenda tripartitnog Sporazuma fokusirana je na istraživanje i edukaciju u svrsi održivog razvoja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti u Hrvatskoj, a odnosi se na područje praćenja indikatora kvalitete u institucijskoj i izvan institucijskoj skrbi za starije osobe.

Dosadašnja suradnja ostvarena je primjenom EU projekta SELFIE - GeroS/CEZIH za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika po razinama zdravstvene skrbi i domova za starije osobe. Tripartitni Sporazum su potpisali ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dr. Zvonimir Šostar, v.d. ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur. i rektor Libertas međunarodnog sveučilišta prof.dr.sc. Duško Pavlović u nazočnosti voditeljice Referentnog Centra MZRH za zaštitu zdravlja starijih osoba doc. prim. dr. sc. Spomenke Tomek-Roksandić, prof. emeritus Ane Stavljenić - Rukavina koordinatora Libertas međunarodnog sveučilišta, voditelja Službe za javnozdravstvenu gerontologiju izv. prof. prim. dr. sc. Branka Kolarića, Mirsada Srebrenikovića, dipl. iur. te suradnica iz Referentnog centra MZRH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Dorotee Franceković, bacc. med. techn. i Dalme Sajko, dipl. med. techn.

Pripremile: Dalma Sajko, dipl.med.techn. i Dorotea Franceković,bacc.med.techn., Referentni centar MZRH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“