201. Gerontološku tribina: Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi