Tečaj higijenskog minimuma - KOZMETIKA

thm - kozmetika

Za tečajeve higijenskog minimuma za rad sa kozmetikom obavezne su predbilježbe na niže navedene kontakte.

Tel: 01 4696-155, 01 4696-182

e-adresa: thm.pup@stampar.hr

 

Ovdje se nalaze informacije o Tečaju higijenskog minimuma za osobe koje svoje poslove obavljaju u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osoba koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

U djelatnosti pružanja usluga njege i uljepšavanja lica i tijela prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti uključeni su:

  • Frizerski saloni
  • Saloni za pedikuru
  • Kozmetički saloni
  • Saloni za masažu tijela

U djelatnosti unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice uključeno je:

  • Tetoviranje (tattoo)
  • Piercing
  • Iscrtavanje obrva (microblading)
  • Trajna i polutrajna šminka

Odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 79/07, 113/08, 43/09 130/17), osobe zaposlene u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda te prethodno navedenim djelatnostima, moraju imati potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti.

Navedena znanja o sprečavanju zaraznih bolesti osobe moraju steći prije stupanja na radno mjesto, odnosno potrebno ih je obnavljati svakih pet godina.

Smatra se da osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, medicinske biokemije i sanitarnog inženjerstva posjeduju potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti te su izuzete od prethodno navedene obveze.

Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za zanimanja za djelatnosti navedene u Pravilniku, smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad. Navedene osobe upućuju se na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Troškove stjecanja potrebnog znanja odlukom utvrđuje Ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a navedene troškove snosi poslodavac. (Odluku Ministra možete pogledati ovdje).

Osobe koje podliježu obvezi pohađanja Tečaja i koje isti pohađaju prvi puta, dužne su prisustvovati teorijskoj nastavi u trajanju od 8 nastavnih sati. Teorijska nastava i/ili obnavljanje znanja provodi se isključivo temeljem odobrenih edukativnih materijala. Postupak provjere stečenog znanja obavlja se pred Ispitnom komisijom. Nakon uspješno položenog ispita, polaznik dobiva Potvrdu o završenom tečaju koja vrijedi 5 godina. Nakon isteka petogodišnjeg trajanja Potvrde, polaznik  više ne mora pohađati teorijsku nastavu u trajanju od 8 sati, već svoje znanje obnavlja koristeći odobrene edukativne materijale te prijavom ispita. Nakon uspješno završene provjere znanja pred Ispitnom komisijom, polazniku se izdaje nova Potvrda sa jednakim rokom trajanja.

Prijava za Tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno. Prijavnicu za tečaj možete preuzeti ovdje.

U slučaju kada radnika na Tečaj upućuje poslodavac, poslodavac je dužan ispuniti i ovjeriti uputnicu te je poslati po radniku na predavanje. Uputnicu možete preuzeti ovdje.

Prijava za tečaj bez slušanja teorijske nastave (obnova znanja): osobno, od ponedjeljka do srijede od 9,00 do 14,00 sati u sobi 223 ili 225, II. kat, NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, Zagreb ili putem adrese elektronske pošte: thm.pup@stampar.hr 

Edukativni materijali za polaznike tečaja o stjecanju potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Provjera znanja (ispit)

Provjera znanja provodi se najranije u roku od sedam dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave na tečaj i/ili od dana odslušane teorijske nastave. Polaznik Tečaja koji nije položio Tečaj jer nije zadovoljio na provjeri znanja, ima pravo u roku od 24 sata podnijeti pismeni zahtjev Ispitnoj komisiji kojim traži da se njegovo znanje još jednom provjeri. Kod ponovne provjere znanja, troškove Ispitne komisije snosi sam polaznik tečaja.

Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti ovdje.

Provjeri znanja može se pristupiti do tri puta, s time da između dvije provjere znanja mora proći najmanje sedam dana. U slučaju da polaznik i nakon treće provjere znanja ne udovolji znanjem, zdravstvena ustanova o istome obavještava poslodavca, odnosno fizičku osobu, koja u tom slučaju ne može rasporediti radnika na radno mjesto zbog kojega je pohađao/la tečaj tako dugo dok ne dokaže da je stekao/la potrebno znanje.

Provjera znanja (ispit): svaki radni četvrtak od 15,00 do 17,00 sati. 

Prijava za ispit: isti dan (četvrtak) od 14,30 do 16,00 sati u sobi 223 ili 225, II. kat, NZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb.

Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i cijene ili se želite predbilježiti za tečaj, molimo da nas kontaktirate telefonom na brojevima 01 4696 155, 4696 182, ili e-poštom na adresu thm.pup@stampar.hr