Sudjelovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u provedbi Nacionalne strategije Vlade Republike Hrvatske za uključivanja Roma za razdoblje 2013. – 2020. godine

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar“ sudjeluje u provedbi Nacionalne strategije Vlade Republike Hrvatske za uključivanja Roma za razdoblje 2013. – 2020. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za razdoblje 2013. - 2015. godine. U suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba počinju se održavati radionice i savjetovališni rad za pripadnike romske nacionalne manjine. Jedan od definiranih ciljeva Nacionalne strategije, odnosno Akcijskog plana je informirati i educirati pripadnike romske nacionalnosti o značaju odgovornog ponašanja prema vlastitom zdravlju i načinima prevencije bolesti. Kao posebni cilj ističe se poboljšanje zaštite reproduktivnog zdravlja, zdravlja trudnica i djece i smanjenje broja maloljetničkih trudnoća.

12. lipnja 2014. godine u vremenu 9,00 do 12,00 u prostorima Mjesnog odbora Kozari Boka, u organizaciji Službe za javno zdravstvo i Odjela za promicanje zdravlja te Gradskog vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, održat će se prva zdravstvena radionica uz mjerenje razine šećera u krvi, mjerenje kolesterola i krvnog tlaka. Savjete će pružati liječnik, prof. kineziologije, prof. rehabilitacije i medicinska sestra. Građane romske nacionalnosti stručnjaci će savjetovati o mogućnostima i načinima očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, tjelesnoj aktivnosti, prilagodbi specifičnim životnim uvjetima. Ujedno će dobiti i informacije o budućim aktivnostima koje će se provoditi u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s Gradskim vijeća Roma i Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba, a koje će biti specifično usmjerene na reproduktivno zdravlje i kontracepciju, važnost cijepljena djece, očuvanje mentalnog zdravlja, mamografske preglede u zajednicama Roma, mogućnostima i potrebama korištenja zdravstvenih usluga, uključujući i preventivne zdravstvene usluge te zdravstvenu ekologiju.

 

Autorica teksta: 

Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva, Voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo