Stručni simpozij: Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija infekcija probavnog sustava, 22. ožujak

Stručni simpozij: Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, terapija i prevencija infekcija probavnog sustava

Zagreb, 22. ožujka 2019.

Infekcije probavnog sustava jedan su od vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta u cijelome svijetu. Zbog uglavnom kratke inkubacije, velikog broja uzročnika i načina prijenosa ove bolesti imaju i velik društveno-gospodarski značaj. Kao uzročnici ovih infekcija značajne su mnogobrojne bakterije, virusi, ali i paraziti i gljive.

Ovim multidisciplinarnim simpozijem u organizaciji najrelevantnijih stručnih društava iz područja probavnih infekcija želimo Vam prikazati novosti u epidemiologiji kao i praćenju najznačajnijih infekcija probavnog sustava; osobitosti kliničkih slika pojedinih infekcija; brojne nove, suvremene mogućnosti u dijagnostici, liječenju i prevenciji probavnih infekcija s osobitim osvrtom na antimikrobnu otpornost i nova cjepiva.

Na simpoziju sudjeluju stručnjaci raznih specijalnosti s obzirom da i pristup ovim infekcijama treba biti multidisciplinaran.

Simpozij je namijenjen kolegicama i kolegama koji se u svojem radu susreću s ovom problematikom – liječnicima specijalistima i specijalizantima obiteljske medicine, infektolozima, mikrobiolozima, epidemiolozima, gastroenterolozima, pedijatrima, liječnicima koji se bave školskom medicinom, no i svim ostalima koje interesira ovo područje.

Uz redovan program koji obuhvaća predavanja, svima koji to žele omogućili smo i aktivno sudjelovanje na simpoziju te stoga pozivamo sve koji su zainteresirani na prezentaciju postera iz područja tema skupa. Odabrani posteri dobiti će mogućnost kratke, usmene 5 minutne prezentacije u poster sekciji programa, a polaznici bodove HLK za aktivno sudjelovanje.

PROGRAM SIMPOZIJA

7.00-7.45 Registracija polaznika.

7.45-8.00 Otvaranje simpozija

8.00-8.15 Dr. Mirjana Lana Kosanović Ličina: Epidemiologija infekcija probavnog sustava

8.15-8.30 Dr. Dragan Soldo: Probavne infekcije u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

8.30-8.45 Doc.dr.sc. Mirjana Balen Topić: Klinički aspekti i liječenje probavnih infekcija u odrasloj dobi

8.45-9.00 Dr.sc. Iva Hojsak; Prof.dr.sc. Sanja Kolaček: Klinički aspekti i liječenje probavnih infekcija u djece

9.00-9.15 Prof.dr.sc. Jasmina Vraneš: Važnost crijeve mikrobiote i uloga fekalne transplantacije u liječenju bolesti crijeva

9.15-9.30 Doc.dr.sc.Tomislav Meštrović: Uzimanje uzoraka, obrada i mikrobio- loška dijagnostika probavnih infekcija

Pauza

10.00-10.15 Prof.dr.sc. Sunčanica Ljubin Sternak: Virusne infekcije probavnog sustava

10.15-10.30 Dr.sc. Neven Papić: Klinički aspekti i novosti u terapiji virusnih hepatitisa

10.30-10.45 Doc.dr.sc. Oktavija Đaković Rode: Laboratorijska dijagnostika virusnih hepatitisa

10.45-11.00 Prof.dr.sc. Tajana Filipec Kanižaj: Klinički aspekti i liječenje infekcije bakterijom Helicobacter pylori

11.00-11.15 Mr.sc.dr. Biserka Matica Laboratorijska dijagnostika infekcija bekterijama iz roda Salmonella, Shigella, Escherichia

11.15-11.30 Dr. Silvija Šoprek, dr. Iva Butić Laboratorijska dijagnostika infekcija bakterijama iz roda Vibrio, Campylo- bacter i Yersinia

11.30-11.45 Prof.dr.sc. Ana Budimir: Klinički aspekti i liječenje infekcije bakterijom Clostridium difficile

Pauza

12.45-13.00 Dr.sc. Ljiljana Žmak: Klinički aspekti i liječenje tuberkuloze probavnog sustava

13.00-13.15 Dr. Tadeja Kotar: Tropske infekcije probavnog sustava 

13.15-13.30 Doc.dr.sc. Marija Santini: Prionske bolesti

13.30-13.45 Doc.dr.sc. Miha Skvarč: Protisti kao uzročnici probavnih infekcija

13.45-14.00 Doc.dr.sc. Mario Sviben Helminti kao uzročnici probavnih infekcija

14.00-14.15 Dr. Ljiljana Čičmak Smirnjak: Gljivične infekcije probavnog sustava

Pauza

14.45-15.00 Prof.dr.sc. Maja Šegvić Klarić: Mikotoksikoze

15.00-15.15 Dr. Ivančica Kovaček: Mikrobiologija hrane i alimentarne toksikoinfekcije

15.15-15.30 Prof.dr.sc. Arjana Tambić Andrašević: Antimikrobna rezistencija crijevnih patogena

15.30-15.45 Prof.dr.sc. Goran Tešović: Prevencija probavnih infekcija cijepljenjem

15.45-16.45 Prezentacija odabranih postera

Rasprava. Zatvaranje simpozija

VODITELJI:

Prof.dr.sc. Sunčanica Ljubin Sternak

Doc.dr.sc. Mirjana Balen Topić

Prof.dr.sc. Sanja Kolaček

Prof.dr.sc. Tajana Filipec Kanižaj

Dr. Dragan Soldo

Doc.dr.sc. Mario Sviben

Organizatori:

Hrvatski liječnički zbor:

-Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju

-Hrvatsko društvo za infektivne bolesti

-Hrvatsko društvo za kemoterapiju

-Hrvatsko pedijatrijsko društvo

-Hrvatsko društvo obiteljskih doktora

-Hrvatsko epidemiološko društvo Hrvatsko gastroenterološko društvo

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević“

Mjesto održavanja:

Hotel Dubrovnik
Ljudevita Gaja 1, Zagreb

Kotizacija iznosi 750 kuna ili 100 eura. Podaci za uplatu kotizacije:
Primatelj: Hrvatski liječnički zbor
Šubićeva 9, Zagreb, Hrvatska
Račun: IBAN-HR7423600001101214818
SWIFT: ZABAHR2X

Prilikom uplate kotizacije obavezno navesti poziv na broj 268-558

Prijave za sudjelovanje na skupu kao i prijave sažetka za poster prezentaciju primaju se e-poštom na mail: msviben74@gmail.com
ili telefonom 00385 91 2986 545 najkasnije do 1. ožujka 2019. godine