Sport u kvartu – obilježavanje Međunarodnog dana djeteta, 25. svibnja

Međunarodni dan djeteta obilježit će se sportskim druženjem, programom promoviranja zdravih navika i rekreativnog sporta „Sport u kvartu“ u parku Krug - Sopot (Betonica-Krug-SRC) u petak, 25. svibnja 2018. godine, od 15.30 do 20.00 sati. U okviru komponente „Volonteri u parku“ Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održat će se niz aktivnosti u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Gradom Zagrebom i Udrugom građana Sopot. 

Cilj je ove akciji na prigodan, djeci blizak način organizirati druženje u slobodno vrijeme uz aktivnosti usmjerene očuvanju zdravlja, socijalnoj integraciji i međugeneracijskoj solidarnosti. Predviđene aktivnosti uključuju motoričke i edukativne igre, radionice o pravilnoj prehrani, prvoj pomoći, aktivnosti za razbijanje stigmi i straha od liječnika, demonstracije sportskih aktivnosti za velike i male – nogometa, košarke, tenisa.

Pozivamo Vas da se u petak, 25. svibnja uključite u akciju i svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete obilježavanju Međunarodnog dana djeteta.

Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo