Služba za znanost i nastavu

 • Telefon:
 • 385 1 46 96 352
 • 385 1 46 96 166
 • 385 1 46 96 150
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 017
 • E-mail:
 • znanost-nastava@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba promiče, organizira i koordinira znanstveno-istraživački rad i nastavu u Zavodu, potiče interdisciplinarne znanstvene projekte iz područja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te srodnih područja, kojima je cilj istražiti čimbenike očuvanja zdravlja, temeljeno na populacijskim karakteristikama, ali i individualnim karakteristikama i čimbenicima okoliša. Koordinira planiranje i provedbu projekata za koje je nositelj Zavod ili druge institucije (medicinski fakulteti, instituti i drugo). Pomaže pojedincima u planiranju i provedbi projekata, bilo u odabiru metodologije ili traženja resursa (financijskih i materijalnih).

Objavljuje postignute rezultate znanstvenih istraživanja te se zalaže za primjenu postignutih rezultata kroz organizaciju znanstvenih skupova te stručnih i tematskih predavanja radi predstavljanja postignutih rezultata. Izdaje knjige, zbornike radova te objavljuje stručne članke u domaćim i inozemnim publikacijama.

Služba koordinira rad Referentnog centra za zaštitu zdravlja starijih osoba, Referentnog centra za bjesnoću, Referentnog centra za farmakoepidemiologiju, Referentnog centra za analize zdravstvene ispravnosti hrane i Referentnog centra za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija.

Politika kvalitete za znanost i nastavu

Aktualno

Međunarodna suradnja

Zajedničko istraživanje o kroničnim bolestima i promicanju zdravog starenja kroz životni ciklus (eng. Joint Action addressing chronic diseases and promoting healthy ageing across the life cycle JA-CHRODIS)

Projekt COST CA-15208 projekt RANCARE – racioniranje – nedostatna njega: internacionalni i multidimenzionalni problem (eng. Rationing - Missed Nursing care: An international and multidimensional problem)

Prof. dr. sc. Josip Čulig izabran za člana Uredničkog odbora Acta Medica Croatica