Služba za javnozdravstvenu gerontologiju

Gerontologija

 • Voditelj službe:
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 164
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba provodi djelatnost javnozdravstvene gerontologije. Gerontologija (znanost o starenju) je interdisciplinarno područje koje uključuje istraživanja procesa starenja iz aspekta biologije, psihologije, sociologije, medicine i javnog zdravstva.

Demografska revolucija koja se odvija u posljednjih stotinjak godina (gotovo eksponencijalan porast udjela osoba starije životne dobi) dovela je moderna društva do novih izazova u najrazličitijim područjima - od zaštite zdravlja i sustava zdravstva te socijalne skrbi sve do ekonomskih i političkih implikacija društvenih promjena (primjerice održivosti mirovinskih sustava). Javnozdravstvena gerontologija (JZG) bavi se karakteristikama i potrebama populacije starije životne dobi koje su vezane uz zdravlje te joj je cilj razvijati model aktivnog zdravog starenja na razini populacije.

Za razliku od gerijatrije, koja se prvenstveno bavi liječenjem i sprečavanjem bolesti pojedinca, JZG se temelji na promicanju zdravlja tj. povećanju zdravlja kao resursa u populaciji osoba starije životne dobi. JZG, uz kvantitativno-pozitivistička istraživanja, osobito njeguje i kvalitativni pristup gerontološkom istraživanju s ciljem stvaranja novih hipoteza i uvažavanja osobnog iskustva u procesu starenja. Potonja gerontološko-javnozdravstvena istraživanja posebice su važna u razvoju programa promicanja zdravlja te organizaciji zdravstvene zaštite starijih i gerijatrijske zdravstvene njege.

Gerontološka djelatnost Zavoda ima tradiciju još od 1978. godine te je dobila priznanje imenovanjem Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba od 2002. godine. Rad Službe je organizacijski strukturiran kroz dva odjela, a djelatnici su različitih stručnih profila: liječnici specijalisti, diplomirane medicinske sestre/tehničari, nutricionist i ekonomist, svi doeducirani iz gerontologije i gerijatrije.

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju partner u projektu European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 

Grad Zagreb nagrađen statusom “EIP on AHA Reference Site 1 star