Služba za javnozdravstvenu gerontologiju

 • Voditelj službe:
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 345
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • branko.kolaric@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba provodi djelatnost javnozdravstvene gerontologije. Gerontologija (znanost o procesima starenja) je interdisciplinarno područje koje uključuje istraživanja procesa starenja iz aspekta biologije, psihologije, sociologije, medicine i javnog zdravstva te gospodarstva.

Demografska revolucija koja se odvija u posljednjih stotinjak godina (gotovo eksponencijalan porast udjela osoba starije životne dobi) dovela je moderna društva do novih izazova u najrazličitijim područjima - od zaštite zdravlja i sustava zdravstva te socijalne skrbi sve do ekonomskih i političkih implikacija društvenih promjena sustava obrazovanja, gospodarstva, mirovinskih sustava i razvoja sustava zdravstvenog turizma za hrvatsko i europsko starije pučanstvo.

Javnozdravstvena gerontologija, uz kvantitativno-pozitivistička istraživanja, osobito usmjerava i kvalitativni pristup gerontološkom istraživanju s ciljem stvaranja novih hipoteza i uvažavanja osobnog iskustva u procesu starenja. Gerontološko-javnozdravstvena istraživanja posebice su važna u razvoju programa promicanja zdravlja za starije osobe, organizaciju i planiranje geroprofilaktičkog programa mjera zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih te gerijatrijske zdravstvene njege.

Gerontološka djelatnost Zavoda ima tradiciju još od 1978. godine te je dobila priznanje imenovanjem Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba od 2002. godine. Rad Službe je organizacijski strukturiran kroz dva odjela, a djelatnici su različitih stručnih profila: liječnici specijalisti doeducirani iz gerontologije, diplomirane medicinske sestre doeducirane iz gerijatrijske zdravstvene njege i gerontologije, nutricionist i ekonomist doeducirani iz gerontologije. U okviru Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ djeluje Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, imenovani Centar za zdravstvenu gerontologiju (Odjel) po najsloženijim poslovima i zadaćama četiri područja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti.

 

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju partner u projektu European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 

 

Grad Zagreb nagrađen statusom “EIP on AHA Reference Site 1 star