Služba za javnozdravstvenu gerontologiju

 • Voditelj službe:
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 345
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • branko.kolaric@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba provodi poslove iz domene javnozdravstvene gerontologije. Gerontologija (znanost o starenju) je interdisciplinarno područje koje, između ostalog, uključuje istraživanje procesa starenja iz aspekta biologije, psihologije, sociologije, medicine i javnog zdravstva. Demografska revolucija koja se odvija u posljednjih stotinjak godina (gotovo eksponencijalan porast udjela osoba starije životne dobi) dovela je moderna društva do novih izazova u najrazličitijim područjima - od zdravlja i zdravstva sve do ekonomskih i političkih implikacija društvenih promjena (primjerice održivosti mirovinskih sustava).

Javnozdravstvena gerontologija bavi se karakteristikama i potrebama populacije starije životne dobi koje su vezane uz zdravlje te joj je cilj razvijati model aktivnog zdravog starenja na razini populacije. Za razliku od gerijatrije, koja se prvenstveno bavi liječenjem i sprečavanjem bolesti pojedinca, javnozdravstvena gerontologija se temelji na promicanju zdravlja tj. povećanju zdravlja kao resursa u populaciji osoba starije životne dobi. Javnozdravstvena gerontologija, uz kvantitativno-pozitivistička istraživanja, osobito njeguje i kvalitativni pristup istraživanju s ciljem stvaranja novih hipoteza i uvažavanja osobnog iskustva u procesu starenja. Potonja istraživanja posebice su važna u razvoju programa promicanja zdravlja, organizaciju i planiranje zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih te gerijatrijske zdravstvene njege.

Gerontološka djelatnost Zavoda ima tradiciju još od 1978. godine te je dobila priznanje imenovanjem Referentnog centra Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba. Rad Službe je organizacijski strukturiran kroz dva odjela a djelatnici su različitih profila: liječnici specijalisti, medicinske sestre/tehničari, nutricionist i ekonomist.

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda partner u projektu European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 

Grad Zagreb nagrađen statusom “EIP on AHA Reference Site 1 star