Rezultati mjerenja količine štetnih plinova u zraku ne odstupaju od graničnih vrijednosti

 

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju NZJZ "Dr. Andrija Štampar" izašla na teren nakon dojave o izbijanju požara unutar C.I.O.S.-a na Jankomiru

Nakon što je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ obaviješten o izbijanju požara unutar pogona tvrtke C.I.O.S. na zagrebačkom Jankomiru, djelatnici Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju pravovremeno su izašli na teren provesti mjerenja o potencijalnom zagađenju zraka. Nakon obavljenih višestrukih mjerenja na samom požarištu utvrđeno je kako razine ugljikovog monoksida (CO), ugljikovog dioksida (CO2), sumporovog dioksida (SO2) i dušikovog dioksida (NO2) ne odstupaju od graničnih vrijednosti. Mjerenje kvalitete zraka je obavljeno i na okolnim područjima koja su se nalazila u smjeru kretanja vjetra te je ustanovljeno kako su mjereni parametri tamo još niži, nego na samom požarištu. Dodatno su uzorkovani zrak s požarišta te zrak iz dimnog oblaka kod prvih kuća. Uzorci zraka analizirani su s ciljem utvrđivanja mogućih nepoznatih organskih zagađenja u zraku.

Nakon izvršenih analiza uzoraka zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS), utvrđeno je kako u uzorcima zraka nisu prisutne toksikološki značajne komponente, kako u uzorcima uzetim na lokaciji požarišta CIOS, tako ni u uzorku na lokaciji najbližih stambenih objekata.

Sukladno službenim informacijama zaprimljenim iz Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba i Javne vatrogasne postrojbe Zagreb obavještavamo građane da je požar u postrojenju CIOS saniran stoga više ne postoji opasnost od akutnog utjecaja na zdravlje građana radi navedene izvanredne situacije.