HALMED Zavodu odobrio proizvodnju mikrobioloških podloga

CE oznaka

Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED) u prosincu 2016. godine odobrila je Zavodu proizvodnju mikrobioloških podloga. Mikrobiološke podloge nose oznaku CE - Conformité Européenne (engl. European Conformity) koja predstavlja oznaku proizvođača da su iste sukladne smjernicama EU i odgovarajućim Europskim normama. 

U Službi za kliničku mikrobiologiju nalazi se Odjel za mikrobiološke podloge i sterilizaciju u kojem je uspostavljen sustav kvalitete u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. U pripravi mikrobioloških podloga primjenjuju se zahtjevi dobre proizvođačke prakse, te upute za pripremu, proizvodnju, skladištenje i ispitivanje hranjivih podloga HRN EN 12322: 2008. i HRN EN ISO 11133:2014.

Sve informacije o ovoj usluzi dostupne su u Odjelu za mikrobiološke podloge i sterilizaciju pozivom na broj telefona 01 46 96 314.