Program "10 dana do boljeg zdravlja: Pokrenite se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka"

Program "10 dana do boljeg zdravlja: Pokrenite se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka"

Nastavni zavod za javno zdravstva “Dr. Andrija Štampar” kontinuirano sudjeluje od samog početka u programu "10 dana do boljeg zdravlja: Pokrenite se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka". Program je održan peti puta za redom u vremenu od 20. ožujka do 4. travnja 2015. godine, namijenjen je svima koji žele više brinuti o svom zdravlju, tjelesnoj težini, prehrani, ali i naučiti sve o psihološkom pristupu i motivaciji u održavanju primjerene tjelesne težine.

Program uključuje provjeravanje zdravstvenog statusa sudionika (mjerenje tjelesne mase, tlaka, šećera i kolesterola) i motivacijske radionice te cjelodnevno savjetovanje stručnjaka različitih profila, edukativne i psihološke radionice, kao i predavanja vrhunskih stručnjaka koji se bave debljinom, prehranom, tjelesnom aktivnošću, javnim zdravstvom, promicanjem zdravlja i i kroničnim nezaraznim bolestima.

U sklopu programa sudjelovali su djelatnici Službe za javno zdravstva:

  • Predavanje “Uloga tjelesne aktivnosti u prevenciji debljine” održao je mr.sc. Hrvoje Radašević, prof. kineziolog, a tema predavanja bila je utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje s posebnim osvrtom na njenu ulogu u prevenciji i liječenju prekomjerne tjelesne težine i debljine. Tjelesna aktivnost kao važan čimbenik zdravih stilova života ima nedvojbeno veliku ulogu u programima prevencije prirasta tjelesne mase, odnosno programima za smanjenje tjelesne mase. Sudionici predavanja upoznati su sa sadržajima aktivnosti, učestalosti i trajanju te intenzitetima vježbanja koji su adekvatni za postizanje i održavanje primjerene tjelesne mase.

  •  Predavanje i radionicu “Promijenite životni stil: sjedite manje – živite duže i zdravije” održala je Marija Škes, mag.educ.reh. S obzirom na pretežito sedetarni način života, javnozdravstvene akcije su sve više usmjerene zdravlju, a manje bolesti te razvoju osobnih vještina i društvenih mehanizama, koji će kroz kontinuiranu edukaciju svakog pojedinca osigurati dobro zdravlje i spriječiti razvoj bolesti. Sve se veći značaj pridaje čimbenicima koji određuju zdravlje, pa se sve više govorimo o rizičnim čimbenicima i negativnim utjecajima na zdravlje, te kako ih smanjiti ili izbjeći. Zdravstveni problemi koji nastaju zbog prekomjerne tjelesne težine su u porastu, što pridonosi razvoju uzročno povezanih bolesti koje spadaju među vodeće uzroke pobola i smrti (bolesti srca i krvnih žila, šećerna bolest i neke maligne bolesti), ali mogu nastati i druge komplikacije kao što su degenerativne bolesti zglobova, endokrinološki poremećaji, psihički problemi i dr. Sudionici programa upoznati su kako dobro organizirati vrijeme te uklopiti preporučenih pola sata tjelesne aktivnosti u svakodnevni raspored uz prezentaciju programa kratkih vježbi u trajanju 5-10 minuta te podjelu edukativnih materijala.

  • U provjeri zdravstvenog statusa sudionika mjerenjem krvnog tlaka, kolesterola i glukoze u krvi sudjelovala je Matea Mrkoci, back.med.techn.

 

 

Udruga za prevenciju prekomjerne težine

Sve zdravstvene programe koji su besplatni koordinira Udruga za prevenciju prekomjerne težine uz pokroviteljstvo Grada Zagreba. Program je u skladu s planom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i smanjenje prekomjerne tjelesne težine, a po završetku programa zdravstveno stanje sudionika pratiti će se još godinu dana. Udruga nastoji ukazati na potrebu posvećivanja sve veće brige ovom zdravstvenom problemu sa željom da se potakne svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji. Pretilost, kao posljedica prekomjerne težine, postaje jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu. Kroz predavanja, seminare i radionice, koje vode stručnjaci i zdravstveni djelatnici, uz susrete i razmjenu iskustava članova Udruge, nastoji se ostvariti postizanje i održavanje optimalne individualne težine svakog pojedinca, što je preduvjet osobnog i kolektivnog zdravlja zajednice. Udruga surađuje sa brojnim stručnim osobama i relevantnim institucijama u svim programima edukacije.

Novi ciklus programa u svibnju 2015. godine

Od 29. svibnja 2015. započinje novi ciklus programa "10 dana do boljeg zdravlja: Pokrenite se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka" i traje do 6. lipnja 2015. godine.

Više informacija kao i mogućnost prijave i sudjelovanja u programu dostupni su na www.uppt.hr.

Marija Škes, mag.educ.reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života
Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo