Predstava Lucijina priča“ - priča o hepatitisu C

U Centru za kulturu Trešnjevka za učenike srednjih škola Grada Zagreba održana je predstava "Lucijina priča" koja tematski obrađuje problematiku Hepatitisa C s naglaskom na preventivna obilježja. Glavni organizator ove edukacije je Udruga Hepatos (podružnica Zagreb i Zagrebačka županija) s partnerima Odjelom za promicanje zdravlja (Služba za javno zdravstvo) Zavoda, Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba i Školom za medicinske sestre Vrapče.

Kroz predstavu, učenici su educirani o svim rizičnim čimbenicima koji mogu dovesti do zaraze virusom hepatitisa C, kao i o načinima rizičnih ponašanja, zdravstvenih i društvenih posljedica do kojih ova bolest može dovesti. Predstavom smo objedinili i pitanje spolnog zdravlja i odgovornosti za vlastito zdravlje. Nakon predstave, u stručnoj raspravi, učenici su postavljali pitanja vezana za hepatitis C, ali i druge spolno prenosive bolesti. Bili su vrlo aktivni i uključeni. Razgovarali smo i ponovili sve o načinima prenošenja, rizičnim ponašanjima, mogućnostima prevencije, kao i o društvenoj stigmi koja se često javlja kada je riječ o oboljelima. A naravno, kao i uvijek, o potrebi razvijanja ljubavi prema sebi i svom zdravlju i potrebi kritičkog razmišljanja kada je o njemu riječ.

U edukaciji su sudjelovali učenici X. gimnazije Ivan Supek, XI. gimnazije, Škole za medicinske sestre Vrapče, Škole za medicinske sestre Vinogradska i Škole za primalje Zagreb. Učenicima su podijeljeni edukativni materijali, a neke od materijala su i sami izradili kao pripremu za ovu edukaciju.

Ovakva forma multidisciplinarne edukacije i promicanja zdravlja još jednom se pokazala vrlo učinkovitom i korisnom u radu s projektima za mladima.

Pripremila: Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo