Praonica i sterilizacija

  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

Potrebni materijal koji se koristi u laboratorijima Zavoda, a mora zadovoljiti kriterije sterilnosti, priprema se i sterilizira u kontroliranim uvjetima Odsjeka.