Požar na Jelenovcu: Rezultati trenutnih mjerenja osnovnih parametara kvalitete zraka ne odstupaju od graničnih vrijednosti

Rezultati trenutnih mjerenja osnovnih parametara kvalitete zraka ne odstupaju od graničnih vrijednosti

Zagreb, 7. srpnja 2017. - Nakon dojave o izbijanju požara na Jelenovcu, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izašla je na teren te ustvrdila kako rezultati provedenih trenutnih mjerenja ne odstupaju od graničnih vrijednosti. Točnije, razine ugljikovog monoksida (CO) u neposrednoj blizini požarišta izmjerene su najviše do 16 ppm, a ugljikovog dioksida (CO2) najviše do 500 ppm. Utvrđene vrijednosti sumporovog dioksida (SO2), dušikovog dioksida (NO2) i benzena bile su ispod granice detekcije mjernog instrumenta. 

Rezultat praćenja kvalitete zraka na automatskoj mjernoj postaji NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ (lokacija Mirogojska 16) pokazuje da nema prekoračenja graničnih vrijednosti, donjeg i gornjeg praga procjene i praga upozorenja. Veće koncentracije prizemnog ozona uobičajena su vrijednost u skladu s trenutnim meteorološkim uvjetima. Rezultati su dostupni na http://www.stampar.hr/hr/kakvoca-zraka-u-gradu-zagrebu

Nakon izvršenih analiza uzoraka zraka plinskom kromatografijom vezanom na spektrometriju masa (GC-MS), utvrđeno je kako u uzorcima zraka nisu prisutne toksikološki značajne komponente.

Preporuke građanima

Preporučujemo nastavak izbjegavanja nepotrebnog kretanja i zadržavanja u neposrednoj blizini požarišta. Iz preventivnih razloga građanima koji pripadaju najosjetljivijim skupinama, poput osoba s kroničnim respiratornim ili kardiovaskularnim bolestima, maloj djeci te osobama starije životne dobi, preporučujemo u skladu s trenutnim vremenskim uvjetima izbjegavanje intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom u zapadnom dijelu grada (treninzi, trčanje, bicikliranje, intenzivna šetnja i sl.). Ostali građani mogu obavljati svoje svakodnevne aktivnosti bez posebnih ograničenja.

Svim građanima savjetujemo i da se pridržavaju uputa vezanih uz zaštitu zdravlja od visokih temperatura i UV zračenja radi toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje.