Povjerenstvo za lijekove

Povjerenstvo za lijekove Zavoda je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu. Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće i čini ga najmanje pet članova koji se imenuju iz redova specijalista medicine iz djelatnosti Zavoda. Povjerenstvo za lijekove donosi poslovnik o svome radu.

 

Poslovi Povjerenstva:

  • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu;

  • dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Zavoda tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u Zavodu;

  • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu;

  • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

 

Članovi Povjerenstva za lijekove

prof. dr. sc. Josip Čulig, prim. dr. med. – predsjednik

Vladimira Lesnikar,  dr. med. – član

Martina Bago, mag. pharm. – član

prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing – član

mr. sc. Tičić Vladimira, dr. med. – član

dr. sc. Barbara Stjepanović, dipl. ing. biologije – član

Marija Posavec, dr. med. – član

 

Informacije o promjenama na Listi lijekova HZZO-a