Pokreni sebe, promijeni svijet! - Međunarodni dan volontera, 05. prosinca 2014.

Obilježavanjem Međunarodnog dana volontera podsjećamo kako svaki novi dan donosi priliku da kroz volontiranje pokrenemo promjene u zajednici u kojoj živimo. Cilj kampanje je građanima približiti dobrobit i vrijednost volontiranja za društvo, ali i primjere pojedinaca koji su volontiranje uspjeli uklopiti u svoju svakodnevicu. 
 
„Nikada ne sumnjaj da mala grupa ljudi može promijeniti svijet,
uistinu to je jedino što ga je ikada i mijenjalo“,
Margaret Mead
 
Međunarodni dan volontera proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se svake godine 5. prosinca obilježava Međunarodni dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak (engl. International Volunteer Day for Economic and Social Development), odnosno Međunarodni dan volontera. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Volontiranjem se, u smislu Zakona o volonterstvu, smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom. Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu (NN 22/13), odnose se na:
 
 • dugotrajno i kratkotrajno volontiranje te volontiranje u kriznim situacijama;
 • definiciju volontera;
 • definiciju organizatora volontiranja;
 • načelo inkluzivnog volontiranja;
 • situacije u kojima je obvezno sklapanje Ugovora o volontiranju;
 • prava i obveze volontera i organizatora volontiranja;
 • kompetencije stečene volontiranjem. 
 

Volontiranje

Volonterstvo sadrži velike, ali za sada nedovoljno iskorištene mogućnosti za društveni i gospodarski razvoj Europe. Iako volonterstvo u Hrvatskoj još uvijek nije uobičajena djelatnost, zadnjih desetak godina razvojem civilnog društva i volonterstvo je krenulo nabolje. Volontiranje pomaže državama, regionalnim i lokalnim zajednicama te građanskom društvu u ostvarenju sljedećih ciljeva:
 
 1. izgradnji pozitivnog i poticajnog volonterskog okruženja u EU
 2. jačanju volonterskih organizacija i poboljšanju kvalitete rada
 3. vrednovanju i prepoznavanju volonterskih aktivnosti
 4. jačanju svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada.
 
Statistika organiziranog volontiranja u 2013. godini:
 
U 2013. godini u Hrvatskoj je broj volontera i organizatora volontiranja povećan 50% u odnosu na prethodnu godinu. Statistički podaci o organiziranom volontiranju u 2013. godini: broj volontera/ki: 29.235, broj organizatora volontiranja: 671, broj volonterskih sati: 1.652.965, troškovi volontiranja: 3.876.094,00 kn (Izvor: www.mspm.hr). Ako se odlučite za volontiranje više informacija možete pronaći na: www.vcz.hr i www.volontiram-hrvatska.hr.
 

Što društvo dobiva volontiranjem mladih?

 • stvaranje novih vrijednosti;
 • veća građanska odgovornost i aktivizam mladih;
 • razvoj društvene solidarnosti;
 • bolje socijalno uključivanje mladih u društvo;
 • razvijanje kreativnosti i tolerancije;
 • bolju kvalitetu življenja;
 • humanije društvo;
 • prevenciju poremećaja u ponašanju;
 • bolju konkurentnost mladih na tržištu rada;
 • učinkovitije odgovaranje na potrebe u društvu;
 • povećanje socijalnog kapitala i društvene kohezije.
 

Što mladi dobivaju volontiranjem?

 • samopoštovanje;
 • razvijanje razumijevanja za društvene probleme i suosjećanja s drugima;
 • učenje socijalnih vještina i razvijanje moralnog i etičnog koncepta;
 • mogućnost utjecanja na društvene promjene;
 • nova znanja i vještine;
 • nova poznanstva s različitim društvenim skupinama;
 • zadovoljstvo koje proizlazi iz pomaganja drugima;
 • osjećaj korisnosti i pripadnosti;
 • prva profesionalna iskustva;
 • korisno provođenje slobodnog vremena.
 

Gdje se sve može volontirati?

Kratkoročno ili dugoročno volontirati možete u različitim udrugama i organizacijama Hrvatske i svijeta. Izbor područja unutar kojeg ćete to činiti je na vama, a birate između kulture, zdravstva, socijalne skrbi, ekologije, izgradnje mira, rada s djecom itd. Možete volontirati kako biste zadovoljili svoje potrebe za stjecanjem novih vještina i iskustava, boravkom u kreativnom i dinamičnom okruženju ili pak da pomognete drugima.
 

Volontiranje u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi

Postoji opće pozitivna percepcija volonterstva u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi, institucije su otvorene za volontere (istraživanje „Volonterizam i javne institucije“, 2004. godine), ali praksa u Hrvatskoj je pokazala kako su ustanove zdravstva suzdržanije za uključivanje volontera u odnosu na ustanove socijalne skrbi. Međutim, rezultati su pokazali da su institucije nedovoljno informirane o pojmu volonterstva i volonterskim aktivnostima. U proteklih nekoliko godina došlo je do značajnijih promjena na bolje vezano uz razvoj volonterstva u ustanovama zdravstva i socijalne skrbi. Kontinuirane i redovne aktivnosti regionalnih volonterskih centara usmjerene na ustanove zdravstva i socijalne skrbi su:
 
 • Provođenje edukacije iz menadžmenta volontera za ustanove zdravstva i socijalne skrbi
 • Pružanje tehničke pomoći i konzultacija u cilju razvoja volonterskih programa
 • Povezivanje potencijalnih volontera s potrebama i potražnjom ustanove
 • Povezivanje zainteresiranih poduzeća s ustanovama s ciljem razvoja korporativnog volontiranja
 • Promocija volonterstva i obilježavanje Međunarodnog dana volontera
 • Izrada i izdavanja priručnika i publikacija važnih za razvoj volonterstva i menadžment volontera
 • Projekti pojedinačnih volonterskih centara koji imaju različite druge aktivnosti usmjerene na razvoj volonterstva u Hrvatskoj
 • Organiziranje i provođenje volonterskih akcija

Školsko volontiranje

Škola, kao ključni nositelj odgoja i obrazovanja, treba pripremiti učenike za suživot s drugima u zajednici te razvijati i poticati kvalitetan sustav vrijednosti i odgovornosti za zajednicu. Volonterski angažman učenika može biti od neprocjenjive važnosti za njihov osobni razvoj. Volontiranje osnažuje pojedinca, uči odgovornosti, izgrađuje osjećaj solidarnosti i potiče na djelovanje u društvu. U razvijenim društvima zapadne demokracije, sustav odgoja i obrazovanja igra važnu ulogu u promoviranju vrijednosti volonterstva, a škole preuzimaju aktivnu ulogu u poticanju i razvoju školskog volontiranja. Danas u hrvatskim školama postoje brojni primjeri volontiranja učenika kao što su: vršnjačka podrška u savladavanju nastavnog gradiva, akcije zaštite okoliša i brige o životinjama, humanitarne akcije, posjeti djeci u bolnicama…primjer je projekt „Promijeni sebe, pokreni svijet“ (IPA 2010) čiji je cilj osigurati bolje prepoznavanje i korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u prevenciji nasilja među mladima kroz njegovo potvrđivanje kao pozitivnog i privlačnog načina života mladih.
 

Portal Volontiram.info

Hrvatska mreža volonterskih centara osmislila je i izradila Internet alat pomoću kojeg će mladi volonteri moći sami kreirati sadržaje za portal Volontiram.info. Na stranicu www.volontiram.info postavljena je aplikacija namijenjena školarcima volonterima putem koje će moći sami objavljivati vijesti o aktivnostima koje su osmislili i izveli u sklopu svojih volonterskih klubova. Na taj način moći će utjecati na druge i potaknuti ih da im se pridruže u mijenjanju svoje okoline na bolje.
 

Inkluzivno volontiranje

Jednake mogućnosti – Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti
 
Volontiranje posebno može osnažiti pripadnike onih skupina u društvu koji su tradicionalno bili primatelji volonterskih usluga. Suprotno tradicionalnom poimanju, upravo pripadnici tzv. marginaliziranih skupina donose jedinstven paket vrijednosti, znanja i vještina u svaki volonterski program, a time i u svaku organizaciju. Ovako postavljeni volonterski programi razbijaju stereotipe i predrasude, doprinose borbi protiv diskriminacije i mijenjaju percepciju o tome što oni koji su do sada, u pravilu, gotovo uvijek bili primatelji, mogu doprinijeti društvu kao volonteri.
 

Poslovni sektor i volontiranje

Korporativno volontiranje je trend u volontiranju u kojem poslovni sektor potiče svoje zaposlenike na volontiranje. Volontiranje zaposlenika je neplaćena aktivnost poticana i podržana od strane tvrtke/poduzeća, koje pomaže neprofitnome sektoru i doprinosi razvoju zajednice. Najčešće se taj dobrovoljni angažman odnosi na uključivanje zaposlenika u različite aktivnosti/akcije organizirane od strane neprofitnih organizacija. Podrška zaposlenika se ogleda u informiranju i poticanju zaposlenika na volonterski angažman, omogućavanju fleksibilnog radnog vremena zaposlenika koji volontiraju, organiziranju timova zaposlenika za provođenje volonterskih akcija izvan ili u okviru radnog vremena i nagrađivanju volonterski aktivnih zaposlenika. Koristi od korporativnog volontiranja imaju same kompanije, zaposlenici i zajednica.
 

Volonteri treće dobi

Glavne potrebe starijih osoba, koje žive u svom domu su financijske, zdravstvene, potrebe za druženjem te aktivnošću. Potrebe za druženjem i aktivnošću izraženije su od financijskih i zdravstvenih, iako postoje podskupine unutar kojih su financijsko stanje, zdravstveni status, starosna dob i vrsta trenutnog životnog smještaja značajno od značajnog utjecaja na različitost potreba, kao i na procjenu kvalitete života. Volonteri treće životne dobi svojim obilascima i različitim vrstama jednostavnih pomagačkih usluga nastoje drugim starijim osobama život učiniti lakšim i ljepšim. Zajedno pronalaze, makar kratkotrajan, smisao unutar kojega je vrijednost vremenu davala otkrivena mogućnost suživota. Posjete dva-tri puta tjedno, odlazak, ali i siguran povratak, malo razgovora, zajedničkog čitanja dnevnih novina ili gledanja televizije, pomoć u kupovini namirnica ili plaćanju računa... Nekima je za sreću potrebno tako malo - druženje s dragom osobom i poneka tiha riječ.
 
Volontiranje može promijeniti nečiji život.
Volontiranje pomaže stvaranju društva s aktivnim građanima 
koji se međusobno potpomažu.
Volontiranje pomaže u stvaranju osjećaja pripadnosti i umanjuje 
osjećaj društvene marginalizacije i isključenosti.
Dobrovoljni rad je odlično oruđe za osobni razvoj i razvijanje mnogih vještina.
Volontiranje omogućava cijelu paletu novih poslovnih i životnih mogućnosti.
(Izvor: Imperial College London) 
 
Kada bismo se u što većem broju aktivno i volonterski uključivali u društvo, tada bi se brže i kvalitetnije rješavali nagomilani problemi i neostvarene potrebe. Sve nesebične aktivnosti jačaju zajednicu i pozitivno utječu na živote svih uključenih sudionika. Globalne promjene uvijek počinju s lokalnim, a lokalne s promjenama u samim pojedincima. Sama činjenica da se volontiranje sve više širi i osvaja ljude u društvu okrenutom profitu i kapitalu govori koliko ljudi unatoč svemu ipak uspijevaju zadržati najvažnije vrijednosti koje, u ovako postavljenom sistemu, moramo stalno iznova dokazivati, graditi i potvrđivati. Onih koji to čine, iako se na prvi pogled tako ne čini, ipak ima dovoljno. 
 
Autorica članka: Marija Škes, mag. educ. reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života