CHRODIS

JA-CHRODIS Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom na primjerima šećerne bolesti i mentalnog zdravlja

Model zdravstvene njege pacijenata s multimorbiditetom razvijen je u sklopu Zajedničkog akcijskog plana istraživanja kroničnih bolesti i promicanja zdravog starenja tijekom života (JA-CHRODIS).