3. Gerontološki kongres

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, 15. do 17. studeni, 2016.

Pozivamo Vas na 3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se od 15. do 17. studenog, 2016. godine održati u Opatiji. Organizatori Kongresa su Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ-a, Referentni centar Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Centar za zdravstvenu...