Oznaka kontrolirane kvalitete štiti potrošače i jača povjerenje u proizvod

kk

Prva neovisna i sveobuhvatna usluga kontrole zdravstvene sigurnosti i kvalitete prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj

Razvojem sve sofisticiranijih analitičkih tehnika, uvijek prisutne opasnosti od smanjenja opsega samokontrola radi sve većih financijskih izdataka te sve nižih troškova povlačenja nekvalitetnog ili zdravstveno neispravnog proizvoda s tržišta, a u skladu s novim izazovima tržišta, odlučili smo ponuditi provjerenim proizvodima transparentnu i potrošaču vrlo vidljivu potvrdu nezavisne kontrole označenu na samom proizvodu.

Oznaka „Kontrolirana Kvaliteta“ Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ predstavlja potvrdu sigurnog i kvalitetnog prehrambenog proizvoda te potrošačima pruža dodatnu sigurnosti po pitanju zdravstvene ispravnosti i kvalitete proizvoda. 

Dodjeljuje se na temelju sveobuhvatnih analiza kvalitete, zdravstvene ispravnosti, ali i tzv. indikatora nadstandarda (koje je proizvođač ili distributer proizvoda samoinicijativno definirao i implementirao u sam proizvod), pregleda potpune dokumentacije od sirovine do konačnog proizvoda te konačno samog nadzora u proizvodnju.

Usluga je prvenstveno namijenjena poslovnim subjektima u prehrambenoj industriji, proizvođačima tradicionalnih i drugih prehrambenih proizvoda te subjektima u poslovanju s hranom, uključujući trgovačke lance koji plasiraju vlastite robne marke. Označavanje prehrambenog proizvoda oznakom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ potaknuta je aktualnim potrebama tržišta i razvojem sve veće svijesti samih proizvođača i distributera hrane o potrebi samokontrole kao najsigurnije, najetičnije i najjeftinije konačne opcije.

Konačno, dugoročnost oznake na proizvodu, potvrđuje kontinuitet nezavisnog i sveobuhvatnog nadzora nad proizvodnjom i distribucijom proizvoda. Vjerujući u vašu procjenu javnozdravstvenog značaja projekta „Kontrolirane Kvalitete“, pozivamo vas da nas kontaktirate i označavanjem vaših proizvoda pružite potporu u jačanju moderne, sveobuhvatne savjetodavne i analitički utemeljene uloge javnozdravstvenih laboratorija kao kontrolora kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane.

Realizacija ovog jedinstvenog projekta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ potaknuta je aktualnim potrebama tržišta i praćenjem trendova na međunarodnoj stručnoj sceni, ali i nastojanjima da se potrošačima pruži dodatna sigurnost u konzumaciji prehrambenih proizvoda.  

Proizvodi koji su ostvarili pravo na korištenje oznake "Kontrolirana kvaliteta"

 

Partneri: