Održana svečana primopredaja projektne dokumentacije GeroS-a

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, 03. ožujka 2015. godine održana je svečana primopredaja projektne dokumentacije GeroS-a – sustava za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalnih sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika neodvojivo povezan s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH. 

Primopredaji projektne dokumentacije nazočili su dr. Zvonimir Šostar, prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Mirsad Srebreniković, dipl. iur., mr. sc. Dunja Beslač–Durut, dipl. ing., Branko Šoštarić; Mario Slaviček i Gordana Maričević, mag. admin. sanit. Projekt GeroS započeo je s prvom inicijalnom gerontološkom radionicom za primjenu GeroS-a (6. lipnja 2014.godine) i trajao je do veljače 2015. godine s ukupno 41 značajnih gerontoloških radionica i stvaraonica. Potvrđeno je kako će GeroS, kao jedinstveni nacionalni sustav, omogućiti  unaprjeđenje zaštite zdravlja starijih osoba kroz sveobuhvatno praćenje pružene zdravstvene skrbi gerontološkim osiguranicima i gerijatrijskim bolesnicima i povezati zdravstvenu skrb za starije po razinama pruženih usluga (domovi za starije osobe, bolnice za dugotrajno liječenje, dnevne bolnice i dnevni boravak za starije i Alzheimerove bolesnike, palijativnogerijatrijska i psihogerijatrijska skrb). Primjena GeroS-a omogućit će unapređenje zaštite zdravlja i zdravstvene zaštite starijih osoba te racionalizaciju gerijatrijske zdravstvene potrošnje. 

Autorica članka: Alexandra Julia Lechner, mag., Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba, Služba za javno zdravstvo