Odjel za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane i predmeta opće uporabe – Referentni centar MZ za analize zdravstvene ispravnosti hrane

 • Voditeljica Odjela:
 • prof. dr. sc. Jasna Bošnir, dipl. san. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 228
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 103
 • E-mail:
 • jasna.bosnir@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

U Odjelu se vrši ocjena zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, predmeta opće uporabe i predmeta široke potrošnje prema zakonskim propisima, ali i drugim propisima ovisno o zahtjevu naručitelja.

Odjel surađuje s inspekcijskim službama za potrebe službenih kontrola i državnog monitoringa kao službeni laboratorij. Također, putem Ugovora o međusobnoj suradnji ili putem narudžbi surađuje sa svim zainteresiranim stranama koje imaju potrebu za analizama iz područja rada ovoga Odjela.

Na zahtjev korisnika, a u skladu s važećom zakonskom legislativom (Uredba / Direktiva / Preporuka EU / Pravilnik) Odjel obavlja potrebna ispitivanja u svrhu provjere zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti prehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe.

U skladu za postojećim propisima izrađuje prijedlog deklaracije za sve vrste hrane i predmete opće uporabe. Djelatnici Odjela provode uzorkovanje originalno i ne originalno pakirane hrane, gotovih obroka hrane, predmeta široke potrošnje i predmeta koji dolaze u neposredan kontakt s hranom.

Za većinu metoda za analizu hrane i predmeta opće uporabe i za uzorkovanje uzoraka, Odjel je akreditiran sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Na Odjelu se vrše ispitivanja hrane i hrane za životinje, a obuhvaća analiziranje svih vrsta namirnica, uključujući i alkoholna pića te sirovine i aditive koji se koriste tijekom procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda. Analize se provode sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima: 

Ispitivanje hrane i hrane za životinje obuhvaća analiziranje svih vrsta namirnica, uključujući i alkoholna pića te sirovine i aditive koji se koriste tijekom procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda. Analize se provode sukladno zakonskim propisima i podzakonskim aktima (zakonska regulativa u vezi s hranom (Hrvatska agencija za hranu), zakonska regulativa poljoprivrede i tržišta (Ministarstvo poljoprivrede), uredbe EU (Ministarstvo zdravlja)), EU baze za MDK ostataka pesticida te proizvođačkim specifikacijama proizvoda, koristeći propisane metode.

Obrasce za ugovaranje usluga možete preuzeti ovdje.