Obilježeni Svjetski i Nacionalni dan zaštite na radu

Na poziv Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, sudjelovao je u obilježavanju Svjetskog i Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja. Djelatnici našeg Zavoda sudjelovali su u edukativno-promotivnim aktivnostima pod nazivom „Zdrava radna mjesta za svaku životnu dob“ održanim na Europskom trgu. Prezentirane su djelatnosti u okviru poslova zaštite na radu koje provodi Odjel za zaštitu ljudi i imovine te ispitivanja radnog okoliša Laboratorija za zrak, buku i ostale mikroklimatske uvjete, Odjela za životni i radni okoliš, a građanima su podijeljeni promotivni materijali te je održana demonstracija uporabe setova u slučaju incidentnog izlijevanja kemikalija u laboratoriju (Spill kit) i ispitivanja faktora radnog okoliša (temperatura, relativna vlažnost, osvjetljenje, buka…). 

Osim našeg Zavoda predstavile su se i ostale institucije, udruge i drugi dionici koji se bave zaštitom na radu i zdravljem radnika: Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zaklada Hrvatska kuća, Studentska udruga StePP, Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba. 

Početak događanja započeo je od Europskog trga, preko Trga bana Jelačića do Preradovićevog trga „špancirom“ u zaštitnoj i radnoj odjeći, a modnu reviju zaštitne radne odjeće nosili su djelatnici URIHO-a, Zagrebparkinga i Javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba.

Letak - akreditacije Zaštita na radu NZJZ "Dr. Andrija Štampar" (pdf)

Odjel za životni i radni okoliš, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju